„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Městské divadlo Brno

28. Květen 2008
Vydrž miláčku!
Divácky velmi atraktivní fraška Vydrž miláčku! odehrávající se v jednom londýnském luxusním obchodě s kožešinami je založena na sérii milostných zápletek jež dostávají své pachatele do absurdních a o to více komičtějších situací. Hru samotnou lze charakterizovat jako divácky i herecky velmi nenáročnou, což lze v případě Městského divadla parafrázovat jako hru, u které toho lze jen velmi málo pokazit.
Stanislav Moša je zjevně posedlý bojem dobra se zlem a sám se svou nekritickou sebestředností se v tomto pomyslném boji ustanovil jako vůdce a institut Městského divadla jako maják dávající lidem víru, naději i lásku. Škoda jen, že Mošovo černobílé vidění světa vidí jen to, co vidět chce a i jeho chápání dobra a zla, je spíše určeno zájmy vlastními i zájmy „spřízněných“ politiků a zainteresovaných soukromých společností.
26. Květen 2008
Volný cyklus o brněnských divadlech začínám nejkontroverznějším Městským divadlem, které se na jedné straně může pochlubit vysokou návštěvností, ale i přestaveními, jež jsou vykoupena měsíce dopředu, avšak současně je mezi umělci pokládáno za kýč a pozlátko pro lid.
25. Květen 2008
Veselá vdova
Mnohokrát obehranou ale divácky veleúspěšnou operetou Veselá vdova Městské divadlo opět vsadilo na jistotu, tedy přijetí ze strany nenáročného diváka na úkor ne příliš vysoké kvality. Představení samotné se pak jen přesunulo z Mahenova divadla, které jej uvedlo minulou sezónu, s kulisami pro změnu převzatými z německého Ulmu.
Maškaráda v podání Městského divadla v Brně

Maškaráda v podání Městského divadla v Brně

Lermontovova Maškaráda je tuto sezónu 2004/05 již třetí premiérou Městského divadla. Po poněkud vyčpělé a nudné inscenaci jinak výborné konverzační hry Toma Stopparda Arkádie a věrné kopii Formanovy filmové verze muzikálu Hair, ze strany Městského divadla bez špetky vlastní invence, by se mohlo zdát, že Maškaráda konečně napraví letošní reputaci. Ale pokud je Maškaráda jedno z vrcholných děl ruského romantismu a dalo by se předpokládat, že zápletka, tragédie a celkový spád i náboj hry musí díky genialitě autora zvládnout i ochotnické divadlo, tak nás Městské divadlo vyvedlo z iluze a dokázalo, že pokazit se dá zcela vše.
Hair (Vlasy)

Hair (Vlasy)

Přiznávám se, že muzikál Vlasy v podání Městského divadla ve mně odpočátku budil nedůvěru a proto může být má kritika zaujatá a to již proto, že nejsem ctitelem muzikálů, jednak pro odstrašující reklamu a jednak pro mé pochybnosti, zda silně konzervativní Městské divadlo s repertoárem zaměřeným na střední věkové, společenské i duševně a umělecky vyspělé vrstvy dokáže ztvárnit ducha, jimž byl originál v podobě Formanova filmu Hair prodchnut.
21. Květen 2008
Brno se dá směle označit za město divadlu zaslíbené a jeho současnou scénu lze rozdělit do dvou skupin: na divadla sázející na tradiční repertoár jež jsou vyhledávána zejména konzervativnějším divákem a divadla experimentální, jež mají cestu ke svému diváku mnohem složitější a narozdíl od té tradiční scény nemohou počítat s dotacemi ze strany města či státu což je znát nejen na strohé ba postmoderní výpravě a kulisách, ale i na řádově menším hereckém sboru a potažmo počtu premiér, jež jsou schopna během sezóny nastudovat.