„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Divadelní muzikál

Večer tříkrálový aneb Co kdo chce

Večer tříkrálový aneb Co kdo chce

Jana Janěková se přes relativně značný počet televizních, filmových ale i divadelních rolí zapsala do povědomí širší divácké obce zejména svým hereckým „výkonem“ v někdejším pokusu televize Nova o americký sitcom v českém hávu, Nováci. Méně známé je pak již v posledních letech dominantnější specializace, co by divadelní režisérky a příležitostné dramaturgičky, kdy krom scén regionálních moravských divadel působí zejména jako vedoucí pedagožka, potažmo umělecká vedoucí, ateliéru muzikálového herectví divadelní fakulty JAMU v Brně.
Anděl z půdy aneb Co vodnes čas?

Anděl z půdy aneb Co vodnes čas?

Kvalita představení studentského divadla Studio Marta, na jehož prknech se každoročně představuje aktuální absolventský ročník z jednotlivých oborů divadelní fakulty JAMU, do značné míry stojí i padá na kvalitách pedagogického vedení. U muzikálového představení pak tento předpoklad platí více než dvojnásob, bohužel však s tím negativním dovětkem, že drtivá většina muzikálových představení vesměs končí naprostou katastrofou spočívající v nedostatečném nastudování, absenci tvůrčího přístupu a zejména velmi chabou dramaturgií.
Pokusit se oživit slovenský rockový muzikál z konce 70. let je tak trošku hazard ale i plýtvání tvůrčích sil. Je sice pochopitelné, že muzikálových látek vhodných k nastudování absolventským ročníkem muzikálového herectví s omezeným rozpočtem, není příliš mnoho, a je tedy zapotřebí tak trochu experimentovat, nicméně si troufám říct, že kvalita letošních muzikálových absolventů má rozhodně na víc.
„πάντα ῥεῖ (Panta rei. Vše plyne. Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme a nevstupujeme.)“[1]
Balada pro banditu

Balada pro banditu

S tímto odkazem na dialektiku Hérakleita z Efesu se Vladimír Morávek jakožto divadelní principál divadla Husa na provázku a iniciátor jejího znovuzrození do šlépějí nejslavnější Provázkovské éry 70. a 80. let, sám chopil režijního žezla představení s přídechem legendárnosti - Balady pro banditu.
26. Prosinec 2008
Po loňském na muzikálově osobnosti mimořádně nabitém absolventském ročníku JAMU v čele s budoucí personou primerou českého muzikálu Dušanem Vitázkem, oceněným i cenou Thálie za svou roli Bergera v jinak zcela neoriginálních Vlasech, je kvalita ročníku letošního, tak jak se aspoň jeví svými výkony v nepovedené variaci na Strašidlo Cantervillské Oscara Wilda, velmi ubohá a nezaujala by ani to nejméně náročné publikum a là Městské divadlo v Brně.
Během několika posledních let se úroveň představení studentů muzikálového herectví JAMU propracovala na skvělou úroveň a studio Marta se stalo nejen pomyslným Olympem brněnské muzikálové scény, ale i jedinou možností pro náročné milovníky tohoto, v případě Městského divadla či G Studia velmi pokleslého, žánru tak, že nebýt Marty, byl by muzikál v Brně synonymem pro kabaret či cirkusovou estrádu.
Vznešené vášně
Divadelní studio Marta patří beze sporu k tomu nejlepšímu, co může vášnivý příznivce Thálie v Brně zhlédnout. - Každoročně divadlo uvádí na 10 premiér s tou nejvyšší kvalitou, protože uváděné hry se nemusí, vzhledem ke svému statutu školního divadla JAMU, podřizovat průměrnému a pokleslému vkusu diváka, a jednak je divadlo koncipováno s důrazem na původní scénáristické a režisérské pojetí, ale i individuální ztvárnění hereckých rolí, jež krom identického spříznění se s hranou postavou, nutí i k maximálnímu nasazení tak, že každá hra uváděná v Martě, je neopakovatelným pojmem sama o sobě.
Hair (Vlasy)

Hair (Vlasy)

Přiznávám se, že muzikál Vlasy v podání Městského divadla ve mně odpočátku budil nedůvěru a proto může být má kritika zaujatá a to již proto, že nejsem ctitelem muzikálů, jednak pro odstrašující reklamu a jednak pro mé pochybnosti, zda silně konzervativní Městské divadlo s repertoárem zaměřeným na střední věkové, společenské i duševně a umělecky vyspělé vrstvy dokáže ztvárnit ducha, jimž byl originál v podobě Formanova filmu Hair prodchnut.