„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Hrůzy války

Kategorie
28. Říjen 2008
Série 80 akvintových tisků, které Francisco Goya namaloval někdy po roce 1810 a byly poprvé publikovány v roce 1863, tedy 35 let po jeho smrti.
Obálka.

Obálka.

Smutná předtucha toho, co nastane. (Los desastres de la guerra, č. 1: Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer.)

Smutná předtucha toho, co nastane. (Los desastres de la guerra, č. 1: Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer.)

S důvodem nebo bez důvodu. (Los desastres de la guerra, č. 2: Con razón o sin ella.)

S důvodem nebo bez důvodu. (Los desastres de la guerra, č. 2: Con razón o sin ella.)

To samé. (Los desastres de la guerra, č. 3: Lo mismo.)

To samé. (Los desastres de la guerra, č. 3: Lo mismo.)

Žena dodává kuráž. (Los desastres de la guerra, č. 4: Las mujeres dan valor.)

Žena dodává kuráž. (Los desastres de la guerra, č. 4: Las mujeres dan valor.)

Jsou jako divoká zvěř. (Los desastres de la guerra, č. 5: Y son fieras.)

Jsou jako divoká zvěř. (Los desastres de la guerra, č. 5: Y son fieras.)

Stane se dobrem. (Los desastres de la guerra, č. 6: Bien te se está.)

Stane se dobrem. (Los desastres de la guerra, č. 6: Bien te se está.)

Jaká odvaha! (Los desastres de la guerra, č. 7: ¡Qué valor!)

Jaká odvaha! (Los desastres de la guerra, č. 7: ¡Qué valor!)

To se stává. (Los desastres de la guerra, č. 8: Siempre sucede.)

To se stává. (Los desastres de la guerra, č. 8: Siempre sucede.)

Nechtějí. (Los desastres de la guerra, č. 9: No quieren.)

Nechtějí. (Los desastres de la guerra, č. 9: No quieren.)

Také ne. (Los desastres de la guerra, č. 10: Tampoco.)

Také ne. (Los desastres de la guerra, č. 10: Tampoco.)

Ani pro tebe. (Los desastres de la guerra, č. 11: Ni por esas.)

Ani pro tebe. (Los desastres de la guerra, č. 11: Ni por esas.)

Pro tohle ses narodil. (Los desastres de la guerra, č. 12: Para eso habéis nacido.)

Pro tohle ses narodil. (Los desastres de la guerra, č. 12: Para eso habéis nacido.)

Hořká přítomnost. (Los desastres de la guerra, č. 13: Amarga presencia.)

Hořká přítomnost. (Los desastres de la guerra, č. 13: Amarga presencia.)

Tato cesta je těžká. (Los desastres de la guerra, č. 14: Duro es el paso!)

Tato cesta je těžká. (Los desastres de la guerra, č. 14: Duro es el paso!)

Už nic nepomůže. (Los desastres de la guerra, č. 15: Y no hay remedio.)

Už nic nepomůže. (Los desastres de la guerra, č. 15: Y no hay remedio.)

Zužitkování. (Los desastres de la guerra, č. 16: Se aprovechan.)

Zužitkování. (Los desastres de la guerra, č. 16: Se aprovechan.)

Nesouhlasí. (Los desastres de la guerra, č. 17: No se convienen.)

Nesouhlasí. (Los desastres de la guerra, č. 17: No se convienen.)

Pohřbít a mlčet. (Los desastres de la guerra, č. 18: Enterrar y callar.)

Pohřbít a mlčet. (Los desastres de la guerra, č. 18: Enterrar y callar.)

Už není čas. (Los desastres de la guerra, č. 19: Ya no hay tiempo.)

Už není čas. (Los desastres de la guerra, č. 19: Ya no hay tiempo.)

Vyléčit je k dalším účelům. (Los desastres de la guerra, č. 20: Curadlos, y a otra.)

Vyléčit je k dalším účelům. (Los desastres de la guerra, č. 20: Curadlos, y a otra.)

To samé. (Los desastres de la guerra, č. 21: Será lo mismo.)

To samé. (Los desastres de la guerra, č. 21: Será lo mismo.)

Tolik a více. (Los desastres de la guerra, č. 22: Tanto y más.)

Tolik a více. (Los desastres de la guerra, č. 22: Tanto y más.)

To samé někde jinde. (Los desastres de la guerra, č. 23: Lo mismo en otras partes.)

To samé někde jinde. (Los desastres de la guerra, č. 23: Lo mismo en otras partes.)

Stále jsou užiteční. (Los desastres de la guerra, č. 24: Aun podrán servir.)

Stále jsou užiteční. (Los desastres de la guerra, č. 24: Aun podrán servir.)

Také tito. (Los desastres de la guerra, č. 25: También estos.)

Také tito. (Los desastres de la guerra, č. 25: También estos.)

Jeden se na to nemůže dívat. (Los desastres de la guerra, č. 26: No se puede mirar.)

Jeden se na to nemůže dívat. (Los desastres de la guerra, č. 26: No se puede mirar.)

Soucit. (Los desastres de la guerra, č. 27: Caridad.)

Soucit. (Los desastres de la guerra, č. 27: Caridad.)

Lůza. (Los desastres de la guerra, č. 28: Populacho.)

Lůza. (Los desastres de la guerra, č. 28: Populacho.)

Zaslouží si to. (Los desastres de la guerra, č. 29: Lo merecía.)

Zaslouží si to. (Los desastres de la guerra, č. 29: Lo merecía.)

Zkázy války. (Los desastres de la guerra, č. 30: Estragos de la guerra.)

Zkázy války. (Los desastres de la guerra, č. 30: Estragos de la guerra.)

To je moc! (Los desastres de la guerra, č. 31: ¡Fuerte cosa es!)

To je moc! (Los desastres de la guerra, č. 31: ¡Fuerte cosa es!)

Proč? (Los desastres de la guerra, č. 32: ¿Por qué?)

Proč? (Los desastres de la guerra, č. 32: ¿Por qué?)

Co více se dá udělat? (Los desastres de la guerra, č. 33: ¿Qué hay que hacer más?)

Co více se dá udělat? (Los desastres de la guerra, č. 33: ¿Qué hay que hacer más?)

Pro jeden nůž. (Los desastres de la guerra, č. 34: Por una navaja.)

Pro jeden nůž. (Los desastres de la guerra, č. 34: Por una navaja.)

Nikdo neví proč. (Los desastres de la guerra, č. 35: No se puede saber por qué.)

Nikdo neví proč. (Los desastres de la guerra, č. 35: No se puede saber por qué.)

Také ne. (Los desastres de la guerra, č. 36: Tampoco.)

Také ne. (Los desastres de la guerra, č. 36: Tampoco.)

To je horší. (Los desastres de la guerra, č. 37: Esto es peor.)

To je horší. (Los desastres de la guerra, č. 37: Esto es peor.)

Barbaři! (Los desastres de la guerra, č. 38: Bárbaros!)

Barbaři! (Los desastres de la guerra, č. 38: Bárbaros!)

Velké hrdinství! S mrtvými! (Los desastres de la guerra, č. 39: ¡Grande hazaña! Con muertos!)

Velké hrdinství! S mrtvými! (Los desastres de la guerra, č. 39: ¡Grande hazaña! Con muertos!)

To by se dalo ukořistit. (Los desastres de la guerra, č. 40: Algun partido saca.)

To by se dalo ukořistit. (Los desastres de la guerra, č. 40: Algun partido saca.)

Utíkají skrz plameny. (Los desastres de la guerra, č. 41: Escapan entre las llamas.)

Utíkají skrz plameny. (Los desastres de la guerra, č. 41: Escapan entre las llamas.)

Vše je naopak. (Los desastres de la guerra, č. 42: Todo va revuelto.)

Vše je naopak. (Los desastres de la guerra, č. 42: Todo va revuelto.)

Tak je to. (Los desastres de la guerra, č. 43: También esto.)

Tak je to. (Los desastres de la guerra, č. 43: También esto.)

Viděl jsem to. (Los desastres de la guerra, č. 44: Yo lo vi.)

Viděl jsem to. (Los desastres de la guerra, č. 44: Yo lo vi.)

A tento také. (Los desastres de la guerra, č. 45: Yo esto también.)

A tento také. (Los desastres de la guerra, č. 45: Yo esto también.)

To je špatné. (Los desastres de la guerra, č. 46: Esto es malo.)

To je špatné. (Los desastres de la guerra, č. 46: Esto es malo.)

Tak se to stalo. (Los desastres de la guerra, č. 47: Así sudedió.)

Tak se to stalo. (Los desastres de la guerra, č. 47: Así sudedió.)

Krutý soucit. (Los desastres de la guerra, č. 48: ¡Cruel lástima!)

Krutý soucit. (Los desastres de la guerra, č. 48: ¡Cruel lástima!)

Milosrdenství od jedné ženy. (Los desastres de la guerra, č. 49: Caridad de una mujer.)

Milosrdenství od jedné ženy. (Los desastres de la guerra, č. 49: Caridad de una mujer.)

Nebohá matka. (Los desastres de la guerra, č. 50: ¡Madre infeliz!)

Nebohá matka. (Los desastres de la guerra, č. 50: ¡Madre infeliz!)

Velké díky. (Los desastres de la guerra, č. 51: Gracias a la almorta.)

Velké díky. (Los desastres de la guerra, č. 51: Gracias a la almorta.)

Nedojsou včas. (Los desastres de la guerra, č. 52: No llegan a tiempo.)

Nedojsou včas. (Los desastres de la guerra, č. 52: No llegan a tiempo.)

Vydechl bez ošeření. (Los desastres de la guerra, č. 53: Expiró sin remedio.)

Vydechl bez ošeření. (Los desastres de la guerra, č. 53: Expiró sin remedio.)

Marný nářek. (Los desastres de la guerra, č. 54: Clamores en vano.)

Marný nářek. (Los desastres de la guerra, č. 54: Clamores en vano.)

Nejhorší je žebrat. (Los desastres de la guerra, č. 55: Lo peor es pedir.)

Nejhorší je žebrat. (Los desastres de la guerra, č. 55: Lo peor es pedir.)

Na hřbitov. (Los desastres de la guerra, č. 56: Al cementerio.)

Na hřbitov. (Los desastres de la guerra, č. 56: Al cementerio.)

Zdravý a nemocný. (Los desastres de la guerra, č. 57: Sanos y enfermos.)

Zdravý a nemocný. (Los desastres de la guerra, č. 57: Sanos y enfermos.)

Nikdo nevydá ani hlásky. (Los desastres de la guerra, č. 58: No hay que dar voces.)

Nikdo nevydá ani hlásky. (Los desastres de la guerra, č. 58: No hay que dar voces.)

Kolik se napije z jednoho šálku? (Los desastres de la guerra, č. 59: ¿De qué sirve una taza?)

Kolik se napije z jednoho šálku? (Los desastres de la guerra, č. 59: ¿De qué sirve una taza?)

Není zde nikdo, kdo by jim pomohl. (Los desastres de la guerra, č. 60: No hay quien los socorra.)

Není zde nikdo, kdo by jim pomohl. (Los desastres de la guerra, č. 60: No hay quien los socorra.)

Snad jsou jiné rasy. (Los desastres de la guerra, č. 61: Si son de otro linage.)

Snad jsou jiné rasy. (Los desastres de la guerra, č. 61: Si son de otro linage.)

Postele smrti. (Los desastres de la guerra, č. 62: Las cama de la muerte.)

Postele smrti. (Los desastres de la guerra, č. 62: Las cama de la muerte.)

Sebraní mrtví. (Los desastres de la guerra, č. 63: Muertos recogidos.)

Sebraní mrtví. (Los desastres de la guerra, č. 63: Muertos recogidos.)

Náklad na hřbitov. (Los desastres de la guerra, č. 64: Carretadas al cementerio.)

Náklad na hřbitov. (Los desastres de la guerra, č. 64: Carretadas al cementerio.)

Co je to za povyk? (Los desastres de la guerra, č. 65: ¿Qué alboroto es este?)

Co je to za povyk? (Los desastres de la guerra, č. 65: ¿Qué alboroto es este?)

Nevídaná zbožnost! (Los desastres de la guerra, č. 66: ¡Extraña devoción!)

Nevídaná zbožnost! (Los desastres de la guerra, č. 66: ¡Extraña devoción!)

O nic méně zvlášní. (Los desastres de la guerra, č. 67: Esta no lo es menos.)

O nic méně zvlášní. (Los desastres de la guerra, č. 67: Esta no lo es menos.)

Jaké bláznovství! (Los desastres de la guerra, č. 68: ¡Qué locura!)

Jaké bláznovství! (Los desastres de la guerra, č. 68: ¡Qué locura!)

Nic. To řekneš. (Los desastres de la guerra, č. 69: Nada. Ello dirá.)

Nic. To řekneš. (Los desastres de la guerra, č. 69: Nada. Ello dirá.)

Neznají cestu. (Los desastres de la guerra, č. 70: No saben el camino.)

Neznají cestu. (Los desastres de la guerra, č. 70: No saben el camino.)

Proti obecnému dobru. (Los desastres de la guerra, č. 71: Contra el bien general.)

Proti obecnému dobru. (Los desastres de la guerra, č. 71: Contra el bien general.)

Výsledky. (Los desastres de la guerra, č. 72: Las resultas.)

Výsledky. (Los desastres de la guerra, č. 72: Las resultas.)

Kočičí pantomima. (Los desastres de la guerra, č. 73: Gatesca pantomima.)

Kočičí pantomima. (Los desastres de la guerra, č. 73: Gatesca pantomima.)

To je nejhorší. (Los desastres de la guerra, č. 74: ¡Esto es lo peor!)

To je nejhorší. (Los desastres de la guerra, č. 74: ¡Esto es lo peor!)

Tanec šarlatánů. (Los desastres de la guerra, č. 75: Farándula de charlatanes.)

Tanec šarlatánů. (Los desastres de la guerra, č. 75: Farándula de charlatanes.)

Sup masožravý. (Los desastres de la guerra, č. 76: El buitre carnívoro.)

Sup masožravý. (Los desastres de la guerra, č. 76: El buitre carnívoro.)

Zlomí si vaz. (Los desastres de la guerra, č. 77: Que se rompe la cuerda.)

Zlomí si vaz. (Los desastres de la guerra, č. 77: Que se rompe la cuerda.)

Bránil se dobře. (Los desastres de la guerra, č. 78: Se defiende bien.)

Bránil se dobře. (Los desastres de la guerra, č. 78: Se defiende bien.)

Zemřela Pravda. (Los desastres de la guerra, č. 79: Murió la Verdad.)

Zemřela Pravda. (Los desastres de la guerra, č. 79: Murió la Verdad.)

Ožije znovu? (Los desastres de la guerra, č. 80: ¿Se resucitará?)

Ožije znovu? (Los desastres de la guerra, č. 80: ¿Se resucitará?)

Tvé hlasování: Žádná Průměr: 4.8 (6 hlasů)

Článek “Hrůzy války” 3 odpovědi

 1. otto

  v noci sem snil...a ráno sem se probudil do velmi tvrdé reality...

  Submitted by Kdokoliv

 2. Otto, představ si , jak se

  Otto, představ si , jak se asi mohu cítit já.. nejen, že jsem motýlem (stále nedokážu opustit svůj sen), ale jsem stále pevně zamotána do pavučiny.. pomůže mi někdo? E.

  Submitted by Kdokoliv

 3. dodatek

  ..naštěstí pouze do pavučiny nejistoty.. jasně, že ožije (resp. dnes již ožila).

  Submitted by Kdokoliv