„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Povídky

Kategorie
03. Březen 2008

(Zápisky z roku 1920)

NENÍ V ŽÁDNÉ SITUACI dostatečně připraven, ale nemůže si proto ani dělat výčitky, neboť kde by se v tomto životě, který v každém okamžiku tak mučivě vyžaduje připravenost, vzal čas na přípravy, a i kdyby byl čas, bylo by se snad možno připravovat, dokud neznáme úkol, to znamená, lze vůbec obstát tváří v tvář nějakému přirozenému, nikoli jen um
Kategorie
02. Březen 2008

(1918)

O PROMÉTHEOVI podávají zprávu čtyři pověsti: Podle první byl přikován na skály Kavkazu, pro tože zradil bohy lidem, a bohové seslali orly, kteří užírali jeho stále narůstající játra.
Podle druhé tiskl se Prométheus v bolestech pod klovajícími zobáky stále hlouběji do skály, až s ní srostl.
Podle třetí by
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

DOKLAD TOHO, že i nedostačující, ba dětinské prostředky mohou přispět k záchraně:
Aby se uchránil před Sirénami, zacpal si Odysseus uši voskem a dal se přikovat ke stožáru.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

SANCHO PANSA, který se tím ostatně nikdy nechlubil, podstrkoval za večera i v noci svému ďáblovi, jemuž později dal jméno Don Quijote, spousty rytířských i loupežnických románů, a tím si ho dokázal natolik držet od těla, že tento muž pak bez ustání podnikal ty nejztřeštěnější činy, které však vzhledem k nepřítomnosti předem daného předmětu, jímž měl být prá
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

VŠEDNÍ PŘÍPAD: jeho výtěžek – všední zmatek. A potřebuje uzavřít důležitý obchod s B-em, který je z H. Zajde do H k předběžnému pohovoru, cestu sem i tam urazí za deset minut a chlubí se doma tou obzvláštní rychlostí. Druhého dne odejde znovu do H, tentokrát ke konečnému uzavření obchodu.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

MÁM ZVLÁŠTNÍ ZVÍŘE, napůl kočičku, napůl jehně. Je to dědictví z otcova majetku. Avšak vyvinulo se teprve za mne, dříve to bylo spíš jehně než kočička. Teď však má z obojího asi tak stejně.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

MŮJ OBCHOD spočívá zcela na mých bedrech. Dvě slečny s psacími stroji a obchodními knihami v předpokoji, má místnost s psacím stolem, pokladnou, konferenčním stolkem, klubovkou a telefon, to je celý můj pracovní aparát. Snadno se přehlédne, lehce se řídí. Jsem dost mladý a obchody jdou jako na drátkách.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

BYLO LÉTO, horký den. Cestou domů šli jsme se sestrou kolem jedněch vrat. Nevím, jestli jen z bujnosti či bezděčně udeřila na vrata, anebo jestli jen zahrozila pěstí a vůbec neudeřila. Sto kroků dál při silnici uhýbající doleva začínala ves.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

ČÍNSKÁ ZEĎ byla dokončena na nejsevernějším místě. Od jihovýchodu a jihozápadu byla stavba vedena a zde spojena. Tento systém stavby po částech byl dodržován i v malém, uvnitř dvou velkých pracovních armád, východní a západní armády.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

SPOTŘEBOVÁNO VEŠKERÉ UHLÍ; uhlák prázdný; k ničemu lopatka; chladný dech kamen; do pokoje čiší mráz; před okny stromy tuhé jinovatkou; nebe stříbrný štít proti tomu, kdo od něho žádá pomoc. Musím sehnat uhlí; nesmím přece zmrznout; za mnou nemilosrdná kamna, přede mnou.
Kategorie
02. Březen 2008

(1917)

DVA CHLAPCI seděli na nábřežní zdi a hráli v kostky. Jakýsi muž četl noviny na stupních pomníku ve stínu hrdiny s napřaženou šavlí. Děvče u studny nabíralo vodu do džberu. Prodavač ovoce ležel vedle svého zboží a hleděl na jezero. Uvnitř krčmy bylo skrze prázdné otvory dveří a oken vidět dva muže u vína. Hospodský seděl u jednoho ze stolů a klimbal.
Kategorie
02. Březen 2008

(1914)

TI LIDÉ, já sám k nim patřím, kterým už obyčejný malý krtek připadá odporný, by patrně umřeli hnusem při pohledu na obřího krtka, který byl před několika lety pozorován poblíž jedné malé vesnice, jež tak získala jistou přechodnou proslulost.
Kategorie
02. Březen 2008
(1904-1905)
A lidé jsou oblečeni,
Sem tam pískem vrávorají
Pod tím široširým nebem,
Jež se od pahorků v dáli
K dálným kopcům znovu klene.

I

KE DVANÁCTÉ už někteří vstávali, ukláněli se, padával
Kategorie
02. Březen 2008

I

Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů.