„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

1994

Irvine Welsh: Acid House

Irvine Welsh: Acid House

The Acid House, 1994

Poté, co skotský rodák z Edinburghu Irvine Welsh v roce 1993 vydal svou románovou prvotinu Trainspotting, respektive v roce následujícím povídkovou sbírku Acid House, jako by obrátil list v dějinách literatury a doposud kultovní autoři à Charles Bukowski, Jack Kerouac či William Seward Burroughs, kteří ještě zdaleka nestihli být přeloženi a vydáni v českém jazyce, beznadějně zapadli do propadliště dějin s tím, že jejich provokativní, ba často i exhibující próza, se v porovnání s Welshem stala četba pro čtenáře tak maximálně školou povinných.
Cormac McCarthy: Hranice

Cormac McCarthy: Hranice

The Crossing, 1994

Asi nebude příliš od pravdy nazývat Cormaca McCarthyho šílencem - od poměrně poklidné prvotiny Strážce sadu (1965), nalezl již ve svém druhém románu ústřední a opakovaně zpracovávané téma, ve kterém se snoubí totální krutost postav a poetika přírody, kdy většinu svých románů umisťuje na hranici mezi Mexikem a USA. - Hrdinkou druhého románu, Venkovní tma (1968), je mladá dívka, jež čeká dítě se svým bratrem, postavy samotné pak doslova přetékají krutostí a perverzí jakožto přirozeným projevem lidské podstaty. A nejinak je tomu u románu třetího, Dítě Boží (1974), ve kterém je pro změnu hlavní hrdina pedofil a nekrofil. Avšak nešetřil-li McCarthy svého čtenáře od expresivních popisů temných stránek lidské povahy, potom naturalistické popisy násilí a bezohledné brutality v románu Krvavý poledník (1985) zacházejí až k samotné hranici snesitelného. Tento román však McCarthymu poprvé přinesl větší úspěch a zaznamenal příznivý ohlas jak u kritiky, tak čtenářů a pomohl mu tak vytvořit současný věhlas, dle kterého je považován za jednoho z čtenářsky nejvýznamnějších amerických autorů současnosti.
20. Březen 2009
Nikita Michalkov: Unaveni sluncem

Nikita Michalkov: Unaveni sluncem

Nikita Michalkov, jakožto v současnosti nejvýznamnější ruský tvůrce, ba snad s velkou výjimkou Sergeje Ejzenštejna, Andreje Končalovského a Andreje Tarkovského, i nejlepší ruský tvůrce všech dob, úspěšně proplouvá všemi změnami systému s politickými a hospodářskými revolucemi, které v někdejším Sovětském Svazu a novodobém Rusku za posledních více než 30 let proběhly, tak, že je dnes pokládán za živoucí legendu světové kinematografie.
Karel Kachyňa: Kráva

Karel Kachyňa: Kráva

Původně byl autorský snímek Kráva Karla Kachyni ze strany producenta České televize koncipován čistě pro televizní obrazovky, což se negativně podepsalo nejen na poněkud snížené technické kvalitě ale i celkovém vyznění, kdy je přes svou surovou poetiku často charakterizován jako prostý bez hlubšího podtextu. V kontextu kvalitativně velmi chabé filmové produkce první poloviny 90. let je však Kráva v mnoha ohledech výjimečná tím, že dokázala jít proti tehdy velmi silnému proudu laciného podbízení se tak, že s odstupem jednoho desetiletí se jedná o nejlepší filmový počin od natočení Obecné školy Jana a Zdeňka Svěráků v roce 1991.
Woody Allen: Výstřely na Broadway

Woody Allen: Výstřely na Broadway

Woody Allen si ve svém tradičně plně autorském snímku Výstřely na Broadway z roku 1994 vzal na mušku, jak ostatně napovídá sám název, fenomén Broadwaye. Děj umístěný do časů americké prohibice na pomezí 20. a 30. let je pak ve snímku nepřímo zpřítomněn vládou mafiánských gangů.
Luc Besson: Léon

Luc Besson: Léon

Na konci 80. a minimálně do poloviny 90. let patřil filmový námět hrdiny - osamělého a nelítostného zabijáka přinejmenším mezi onu sortu snímků, které si sice na sebe dokážou vydělat, ale příběh i herecké ztvárnění spíše připomínají filmovou frašku.
Halina Pawlowská: Díky za každé nové ráno

Halina Pawlowská: Díky za každé nové ráno

V pořadí druhý a celkově zdaleka nejznámější literární výtvor Haliny Pawlowské, Díky za každé nové ráno z roku 1994, se v prvé řadě jeví jako antinovela se stylistikou a vypravěčstvím nedosahujících ani těch nejspodnějších příček literárního řemesla. - Novela je takřka otrockým přepisem scénáře stejnojmenného filmu, který však oplývá prvky, jež se již dílu v jeho literární podobě nedostávají: poetikou, souvislým příběhem a nadčasovostí, kdy herci, režisér i filmový štáb zcela odbouraly původní povrchnost a prázdnotu autorčina čistě narativního stylu bez hlubších sond, myšlenkového i psychologického pozadí.
Salman Rushdie: Východ, západ

Salman Rushdie: Východ, západ

East, West, 1994

Síla i kvality Salmana Rushdieho spočívají, pomineme-li onu řemeslnou část, kterou zvládá lépe než na výbornou, zejména v jeho osobité derivaci magického realismu. Ne, že by snad Rushdie sám o sobě přinesl cokoliv nového, naopak, Rushdie se pouze svezl po proudu čtenářsky velmi oblíbeného stylu vyprávění, nicméně to, co jej odlišuje od mnoha podobně laděných romanopisců, je zejména Rushdieho unikátní životní příběh, všeobecné povědomí díky kontroverzním dílům Půlnoční děti a Satanské verše, ale i určitý kulturní most mezi západním a východním myšlením.