„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Polský film

Marek Najbrt: Polski film

Marek Najbrt: Polski film

Poté, co Marek Najbrt v roce 2009 natočil Protektora, jeden z nejlepších českých filmů posledních let, byl osloven polskými producenty, kteří se chtěli finančně podílet na dalším Najbrtově snímku. Dle jedné z legend, které kolem sebe šířili samotní tvůrci, aby tak novému filmu zajistili publicitu založenou na „urban legend“, Najbrt společně se spoluscénáristy Robertem Geislerem a Benjaminem Tučkem přepsali koncepci již hotového scénáře tak, aby bylo možné do filmu angažovat i polské herce (a snímek tak bylo možné dostat i do polské kinodistribuce) - odtud se odvozuje i první pokus o vtip - Polski film.
Andrzej Wajda: Muž z mramoru

Andrzej Wajda: Muž z mramoru

Andrzej Wajda je již od 2. poloviny 50. let vůdčí osobností polské kinematografie, kdy svými filmy spustil hned několik revolucí, které svým dopadem dalece přesáhly oblast uměleckého vyjádření. - Ve snímku Popel a démant zásadně přehodnotil standardní ideologický model komunistického protinacistického odboje ve 2. světové válce. Ještě významnějším počinem co do námětu, diskuzí, které následně rozpoutal, ale zejména co do vlivu na polskou kinematografii jako celek, byl jeho počin z roku 1976 Muž z mramoru, který inicioval vznik tzv. kina morálního neklidu. V neposlední řadě pak značný rozruch vzbudil jeho politicky motivovaný snímek z roku 2007 Katyň, jenž ač zdaleka nepatří mezi Wajdova nejzdařilejší díla, dostal se například i do české mainstreamové distribuce, kam obecně evropská kinematografie nemá takřka žádný přístup.
Krzysztof Kieślowski: Amatér

Krzysztof Kieślowski: Amatér

Krzysztofa Kieślowského můžeme bez přehánění prohlásit za jednoho z nejsilnějších a nejvýraznějších filmových tvůrců všech dob. Jeho cesta k filmu však nebyla nijak přímočará, ba naopak prvních deset let své poměrně krátké umělecké kariéry musel věnovat natáčení dokumentárně propagandistických filmů v intencích socialistického realismu z prostředí továren a pracujícího lidu.
Andrzej Wajda: Krajina po bitvě

Andrzej Wajda: Krajina po bitvě

Andrzej Wajda je hned po proslulém Krzysztofu Kieślowském světově nejnenormovanější polský filmový tvůrce všech dob, potažmo Tadeusz Borowski zase patří mezi nejpřekládanější polské autory tak, že o to nepochopitelnější jsou zcela mizerné kvality jejich spoluautorského snímku Krajina po bitvě z roku 1970.
04. Únor 2009
Andrzej Wajda

Andrzej Wajda

  • Katyň, 2007 (Katyń)
  • Pomsta, 2002 (Zemsta)
  • Pan Tadeáš, 1999 (Pan Tadeusz)
  • Slečna Nikdo, 1996 (Panna Nikt)
Krzysztof Kieślowski: Krátký film o lásce

Krzysztof Kieślowski: Krátký film o lásce

V depresivních kulisách šedivého panelákového sídliště se Krzysztofu Kieślowskému podařilo rozpoutat jeden z nejuhrančivějších a současně i nejoriginálnějších filmových příběhů lásky. To vše na pozadí šestého přikázání biblického Desatera „Nesesmilníš“ (Ex 20, 14) neboli rozšířené verze šesté části původního televizního seriálu Dekalog natočeného v roce 1988 pro polskou televizi.
Krzysztof Kieślowski: Krátký film o zabíjení

Krzysztof Kieślowski: Krátký film o zabíjení

Původním tvůrčím záměrem Krzysztofa Kieślowského, pravděpodobně nejvýraznější filmové osobnosti přelomu osmdesátých a devadesátých let, byl Dekalog - televizní seriál natočený pro polskou televizi, který měl v moderním duchu přehodnotit aktuálnost starozákonního desatera přikázání. Avšak pro zcela mimořádné kvality natočeného materiálu, Kieślowski rozšířil páté a šesté přikázání do podoby dvou celovečerních filmů: Krátkého filmu o zabíjení a Krátkého filmu o lásce.
Krzysztof Kieślowski: Dvojí život Veroniky

Krzysztof Kieślowski: Dvojí život Veroniky

Kieślowského příspěvek do světové kinematografie se sice vzhledem k minimálnímu času, jenž mu byl mezi léty 1989 a 1996, tedy mezi pádem železné opony v Polsku a Kieślowského smrtí, vyhrazen, více či méně omezen na čtveřici filmů - krom Dvojího života Veroniky, trilogii Tři barvy, nicméně i toto „minimum“ z Kieślowského dělá jednoho z nejlepších režisérů všech dob. Ba, Kieślowski tvoří ve světových dějinách kinematografie zcela svébytnou kategorii precizně propracovaných snímků s rozjímavě poetickou atmosférou, která je snad právě i pro své snad až nadfilmové kvality přístupná poměrně širokým diváckým vrstvám.
Krzysztof Kieślowski: Tři barvy - modrá

Krzysztof Kieślowski: Tři barvy - modrá

Cyklus Tři barvy navozuje lehké asociace s barvami francouzské trikolóry, revolučním heslem Volnost, Rovnost, Bratrství, navíc pak doplněné psychologickým podtextem svých hlavních hrdinů, kde jsou jednotlivé části volně provázány pomocí symbolických odkazů, ale každá část tvoří naprosto samostatný, ba indiferentní celek. Ba režisér Krzysztof Kieślowski pro každou z „barev“ sestavil zcela odlišný filmový štáb.