„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Německá literatura

Hermann Hesse: Demian

Hermann Hesse: Demian

Demian, 1919

Je otázkou do literární pranice nakolik je Hermann Hesse jako originální autor, ba nositel Nobelovy cenu za rok 1946, přeceňován. - Jeho ústřední romány Demian (1919), Siddhártha (1922), Stepní vlk (1927) a Hra skleněných perel (1943) lze uvodit vlivem mystiky, buddhismu, psychoanalýzy v podání Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga, či filozofie Friedricha Nietzcheho.
Hermann Hesse: Siddhartha

Hermann Hesse: Siddhartha

Siddhartha. Eine indische Dichtung, 1922

Psychoanalýza a vliv východní filozofie s přímým přesahem k celoživotní kritice nacionalismu, maloměšťáctví a majetnického pragmatismu - tak lze ve stručnosti vyjmenovat základní pilíře díla jednoho z nejpilnějších spisovatelů 20. století, Hermanna Hesseho , kdy ač jeho vrcholné období spadá do 20. let, respektive byl oceněn Nobelovou cenou v roce 1946, největší věhlas jeho dílo vzbudilo v letech 60. a 70. v souvislosti s tehdejší módou nekritické adorace východních náboženství.
08. Leden 2009
Thomas Mann

Thomas Mann

  • Malý pan Fridemann (Der kleine Herr Friedemann), 1897
  • Buddenbrookovi (Buddenbrooks: Verfall einer Familie, 1897-1901
  • Tristan, Tonio Kröger und andere Novellen, 1903
Thomas Mann: Smrt v Benátkách

Thomas Mann: Smrt v Benátkách

Der Tog in Venedig, 1911 (?)

Námět novely Smrt v Benátkách byla i samotným Thomasem Mannem označena za problematickou tak, že i sám autor ji nedoporučoval ke knižnímu vydání. Přes svou morální provokativnost ale i velmi jasné kontury paralel autora s hlavním hrdinou, spisovatelem Gustavem von Aschenbachem, patří Smrt v Benátkách vedle Kouzelného vrchu mezi jeho vůbec nejznámější a čtenáři nejvyhledávanější díla.

Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis, 1951

Snad již první větou je nutné zdůraznit, že román Liona Feuchtwangera Goya nelze brát jako životopisný informační zdroj, ba naopak, Feuchtwanger se v něm dopouští poměrně mnoha faktografických omylů, odvážných dějinných, politických i psychologických interpretací sice poplatných duchu poloviny 20. století, které ale nemají místo ve značně zaostalém Španělsku končícího 18. století. Ne, při četbě Feuchtwangera, romanticky pojatého Goyu pak zvláště, je nutné mít na zřeteli básnický podtext, který má ve stavbě příběhu navrch nad suchopárností dějin.
Egon Erwin Kisch: Pražská dobrodružství

Egon Erwin Kisch: Pražská dobrodružství

Die Abenteuer in Prag, 1920

Byť světoběžník a byť německy mluvící Žid je Egon Erwin Kisch, i jeho beletristické dílo a nejznámější novinové reportáže, nerozlučně spjat s Prahou, jejíž již před lety dávno zapomenutou podobu uchoval ve výběru svých fejetonů Pražská dobrodružství.
Egon Erwin Kisch: Tajná Čína

Egon Erwin Kisch: Tajná Čína

China Geheim, 1933

„Zuřivý reportér“ (Der rasende Reporter) Egon Erwin Kisch je dnes širšímu čtenářstvu znám zejména prostřednictvím svého nejslavnějšího románu Pasák, který dodnes velmi autenticky navozuje sociální poměry i prostředí nejchudších pražských obyvatel z přelomu 19. a 20. století. To, co však Kische nesmazatelně zapsalo do dějin, je jeho novinářská zarputilost odhalovat špínu i zlo snoubená s mimořádným intelektem a vědomostním rozhledem, pro který můžeme v dnešní novinářské populaci jen stěží najít nějaké paralely.

Die Jüdin von Toledo, 1955

Při čtení Židovky z Toleda jsem nemohl ubránit, abych Liona Feuchtwangera mnohokrát nesrovnával s Umbertem Ecem, jehož dílo sice bývá zařazováno do pokladnice světové literatury. Avšak v tomto konkrétním srovnání s Feuchtwangerem se Eco jeví jen jako autor laciných detektivních románů inspirovaným Sherlockem Holmesem s dějem navozující historické paralely (ostatně velmi podobně vyznívá i srovnání díla Umberta Eca a jeho laciného plagiátu Šifra mistra Leonarda a là Dan Brown)… Ale nechme kontroverzí.
07. Prosinec 2008
„Cože? Opravit? Aby znovu šly?“ ptal se udiveně starožitník, vysunul brýle na čelo a zaraženě se na mne podíval; „Proč vlastně chcete, aby znovu šly? Mají přece jen jednu rafiji – a žádná čísla na ciferníku,“ dodal, pozoruje zamyšleně v ostrém světle lampy, „jenom květinové obličeje, hlavy zvířat a démonů místo hodin.“ Počal počítat a tázavě se na mne podíval: „Čtrnáct? Vždyť dělíme den na dvanáct dílů. Nikdy jsem ještě neviděl tak podivnou věc. Radím vám, nechte je jak jsou. Již dvanáct hodin v jediném dnu je dost těžko ke snesení.
Gustav Meyrink: Hašiš a jasnozřivost

Gustav Meyrink: Hašiš a jasnozřivost

Povídkové dílo Gustava Meyrinka stojí sice proti jeho románům, jež jej proslavily, poněkud v pozadí, ale zatímco si čtenář u Golema plně uvědomuje autorovu fikci a fantazii položenou v reálných kulisách pražského židovského ghetta, může být při čtení povídek velmi zmatený, protože se v nich míchají autobiografické prvky, ale i celé životní příběhy autora s okultními či náboženskými tématy, jenž jsou přetaveny do brilantní literární podoby.
Gustav Meyrink: Golem

Gustav Meyrink: Golem

Der Golem, 1915

Meyrinkovo první a nejlepší dílo, Golem, je postaveno na brilantním způsobu vyprávění, o kterém si čtenář i po přečtení nemůže být zcela jist, zda se jedná o přeludy šílence, snové vidiny, halucinace, vliv okultních sil a kabaly či o skutečný prožitek.
07. Prosinec 2008

(ze spisovatelovy pozůstalosti)

Často mi byla kladena otázka, jak jsem se ze dne na den stal z obchodníka spisovatelem. Vnější popud tu byl následující: jednou jsem se seznámil v Lehmanově sanatoriu se spisovatelem O. A. H. Schmitzem. Když jsem mu vylíčil několik podivuhodných zážitků, které se mi přihodily, řekl mi: „Proč to nenapíšete?“ „Jak se to dělá?“, zeptal jsem se. „Pište prostě tak, jak mluvíte!“, poradil mi. Sedl jsem a napsal novelu Rozpálený voják, zaslal ji do Simplicissima a byla ihned přijata.
07. Prosinec 2008
Gustav Meyrink

Gustav Meyrink

V životních osudech i díle Gustava Meyrinka se promítají tři osudná témata: okultismus, magie a Praha. Meyrink sice bývá zařazován mezi pražské německy píšící spisovatele, ale jeho vztah k tomuto městu měl vazbu jen přes její německé a židovské obyvatele, česky neuměl a Češi ho nezajímali a tak více než za Pražana jej lze označit za světoobčana.
Egon Erwin Kisch: Pasák

Egon Erwin Kisch: Pasák

Der Mädchenhirt, 1914

Karel Dušnic přežil jako jediný ze skupinky přátel strašlivou detonaci parního kotle výletního parníku, když ho vzduchová vlna odhodila doprostřed Vltavy, kde ho napůl utopeného vytáhl vorař Chrapot a odnesl ho k sobě domů.
Výbuch po sobě krom mrtvých a roztrhaných těl nedělních cestujících zanechal i trpký osud několika lidí, kteří přitom neměli s parníkem nic společného, ale osud jde svou křivolakou cestou vždy rovně k cíli.
Do sebe zahloubaný a zádumčivý Dušnic ztratil poslední článek
04. Březen 2008

Biografie v češtině

  1. Wagenbach, Klaus: Franz Kafka, Praha : Mladá fronta, 1967 (2. vyd.1993)
  2. Kautman, František: Franz Kafka, Praha : Academia, 1996
  3. Kállay, Karol, Franz Kafka a Praha, Praha : Slovart, 1996