„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Divadlo Husa na provázku

Nového uměleckého šéfa divadla Husa na provázku, Vladimíra Morávka, lze po roce jeho ustanovení do této funkce zhodnotit jen velmi nejednoznačně - na jedné straně je v divadle cítit snaha navázat na provázkovskou tradici z jeho nejslavnější éry v 70. a 80 letech, na straně druhé Morávek v této sezóně osobně nastudoval a zrežíroval představení typu Balada pro banditu či Bratři Karamazovi: Vzkříšení, ze kterých se nelze zbavit dojmu, že se Morávek rozhodl konkurovat repertoáru brněnského Městského divadla.
Jiří Jelínek: Svůdné J.

Jiří Jelínek: Svůdné J.

Trpělo-li brněnské divadlo nějakým závažným nedostatkem, pak v prvé řadě absencí spodního alternativního proudu, jenž by již ve své koncepci dělal divadlo jinak, po svém, přesto však na mimořádné kvalitní a divácky zajímavé úrovni. A tuto mezeru vycítil Vladimír Morávek, když po svém nástupu do funkce uměleckého šéfa Divadla Husa na provázku z Hradce Králové do Brna „přetáhl“ velenadaného Jiřího Jelínka, jež se nebojí rozbíjet zažité postupy v divadelní koncepci a současně autorsky i režijně zvládá takto „rozbité“ náměty na často nejslavnější a nejuctívanější dramata nejen ukočírovat, ale dát jim i zcela novou netušenou dimenzi, jež balancuje na pomezí kabaretu s navenek vystupuje jako amatérské představení s obrovskými možnostmi pro improvizaci a hereckou seberealizaci.
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

Chtělo by se ptát, kam kráčí současná koncepce brněnské Husy na provázku? - Po nemastném neslaném oživení třicet let staré Balady pro banditu, recyklaci Bratrů Karamazových z půli 80. let se veškeré zbylé naděje upnuly na variaci na jeden a půl století starého Revizora Nikolaje Vasiljeviče Gogola. V předpremiérových plakátech Husa sice slibovala vtipnou parafrázi poměrů současné brněnské radnice, nicméně přec jen je provoz divadla z významné části hrazen z městského rozpočtu a krom potrefené husy brněnského zastupitele Petra Paulczyňského, jež se poznal v podtitulu představení „Bobčinskij, Dobčinskij a Paulčinskij“, zůstal Revizor stát tak někde napůl - náznak geniality původního Gogola v něm lze dohledat jen s oběma zavřenýma očima a slibovaný současný podtext deklarovaný „užitím odposlechů českých politiků“ zůstal daleko za vtipem Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse v jejich autorském představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?.
Ač stojí, co do penetrace široké čtenářské veřejnosti, poněkud v pozadí až za dalšími Dostojevského romány, Zločin a trest, Idiot a Běsi, jsou Bratři Karamazovi nejen vyvrcholením samotného díla Fjodora Michajloviče Dostojevského, kdy jsou v něm přehodnoceny nejen ony tři zmíněné romány, ale i završen myšlenkový vývoj celého 19. století tak, že mnohdy a mnohými (mne nevyjímaje) je tento román adorován jako to nejlepší, co bylo kdy napsáno.
Hans Holbein: Tělo mrtvého Krista

Hans Holbein: Tělo mrtvého Krista

Hans Holbein namaloval v letech 1521-1552 Ježíše Krista nikoli jako Boha či obětního beránka trpícího na kříži pro spásu lidstva, ale v podobě mrtvého a umučeného lidského těla s nezaměnitelnou maskou smrti ve tváři, ochablými údy, purpurovými prsty na rukou i nohou, jenž je navíc situováno do omezeného prostoru pohřební niky tak, že v diváku vyvolává krom oněch emocí spojených s Ježíšovou ztraceností i osamělostí, hlubokou meditativní úctu k něčemu, co člověka v mnohém převyšuje. A režisér Vladimír Morávek se v cyklu divadla Husa na provázku Sto roků kobry pokusil o dramatizaci Dostojevského ústředních děl, Raskolnikov - jeho zločin a jeho trest, Idiot, Běsi a Bratři Karamazovi, tak, že jejich děj, podtext, význam, poselství, nebetyčné výšiny i propastné hlubiny zhustil do jejich hlavních hrdinů Rakolnikova, Myškina, Stavrogina a bří Karamazových, a vrátil tak Dostojevského zpět k jeho původnímu čistě lidskému rozměru. Paralela mezi Holbeinovým Tělem mrtvého Krista a Morávkovou interpretací Dostojevského ve Sto rocích kobry tedy není náhodná a krom symbolu přítomného v podobě kulis ve všech částech této tetralogie, je i klíčem k jejímu pochopení.
Král Lear

Král Lear

William Shakespeare se nedá ošidit a tak jako lze v jeho stínu dobýt svět, tak si mnoho herců v jeho plamenech popálilo svá z falešné slávy narostlá křídla. Jiří Pecha v hlavní roli Leara, na níž Shakespearovo nejlepší drama Král Lear stojí i padá, měl pak svou úlohu navíc ztíženu s neodbytným
18. Prosinec 2008
Divadelní hra, dnes již klasika německého moderního divadla Tankereda Dorsta, Já, Feuerbach, prostřednictvím stárnoucího herce Feuerbacha navozuje atmosféru úzké hranice mezi genialitou a šílenstvím a ačkoliv je děj hry posazen do divadelního prostředí, divák si jej může interpolovat do jakéhokoliv oboru lidské činnosti.
17. Prosinec 2008

Smrt a smích krále komiků Vlasty Buriana

J. A . Pitínský: Hvězdy nad Baltimore

J. A . Pitínský: Hvězdy nad Baltimore

S podtitulu představení Hvězdy nad Baltimore - Smrt a smích krále komiků Vlasty Buriana by mohlo vyplynout klamné zdání, že se Divadlo Husa na provázku rozhodlo do dramatické podoby převést některý z Burianových slavných filmů. Ještě více zavádějícím by pak mohlo být obsazení hlavní role Bolkem Polívkou. Představení je sice o Vlastovi Burianovi a Bolek Polívka v něm vystupuje jako persona primera, ale skutečný význam i důvody, proč bylo představení vůbec nastudováno a proč se jeho taktovky zhostil právě J. A. Pitínský, jež je vedle Vladimíra Morávka nejlepším divadelním režisérem současnosti, je skryt v interpretaci fenoménu Vlasty Buriana.
Po premiéře Rozvzpomínání - básník Jan Skácel, Bohumil Hrabal, Petr Oslzlý a Ivo Krobot

Po premiéře Rozvzpomínání - básník Jan Skácel, Bohumil Hrabal, Petr Oslzlý a Ivo Krobot

Obsluhoval jsem Anglického krále Bohumila Hrabala je jednak knihou knih, ale též jediným Hrabalovým dílem, jenž má podobu románu sepsaného v neuvěřitelných 18 dnech a který navíc do značné míry vychází z autorovy fantazie - na rozdíl od tradičního pábitelského převypravování zážitků svých i vyslechnutých.
Taneční hodiny pro starší a pokročilé

Taneční hodiny pro starší a pokročilé

Divadlo Husa na provázku se zvlášť díky režisérské práci Vladimíra Morávka a jeho cyklu na motivy ústředních Dostojevského románů Sto roků kobry dostala mezi nejlepší česká divadla současnosti tak, že každé představení lze z divákova pohledu brát jako sázku na jistotu v podobě po všech stránkách mimořádně umělecky kvalitního divadla.
Maryša

Maryša

Maryša sice patří mezi klenoty českého divadla, avšak rozhodně ne někam za vitrínu, ale na divadelní prkna, protože i těch 111 let, jež od její premiéry na scéně Národního divadla v roce 1894 uplynuly, ji nevzaly nic z její aktuálnosti a dramatičnosti, z níž ještě dnes i mnohému televizí otrlému diváku mrazí krev v žilách.
Cult Fiction II

Cult Fiction II

I druhý díl série Cult Fiction mapující tzv. kultovní literaturu kráčí v našlápnutém kabaretním stylu plném originálního zpracování a samozřejmě plného humoru a nadsázky, když se tentokrát stal obětí Edgar Allan Poe a Howard Phillips Lovecraft.
Husa na provázku: Baletky

Husa na provázku: Baletky

Ženy mají své sny. A téměř každá žena sní o tom stát se baletkou, vznášet se a zatančit umírající labuť.
Zahradní slavnost
Dne 3. prosince 1963 byla v Divadle Na zábradlí, kde od roku 1960 působil jako jevištní technik, poprvé uvedeno absurdní drama Zahradní slavnost, jež svého autora, Václava Havla, velmi záhy proslavilo po celém světě.
Cult Fiction I

Cult Fiction I

Divadlo Husa na provázku se v několikadílném (tento měsíc měl premiéru druhý díl, nad díly dalšími visí zatím otazník) projektu Cult Fiction pokusilo o divadelní ztvárnění díla undergroundových ale dnes již kultovních spisovatelů, a je volně inspirován knihou „Cult Fiction“ - „Průvodce po kultovním románu“. Díl první, s podtitulem Rybí hudba, diváka provádí dramatizovanými povídkami z tvorby Charlese Bukowského, Irvina Welsha a Richarda Brautigana.