„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Japonský film

Rintarō: Metropolis

Rintarō: Metropolis

Jak ostatně velmi neomylně napovídá sám název, animovaný snímek Metropolis vychází ve své inspiraci ze slavného německého expresionistického filmového veledíla Fritze Langa Metropolis z roku 1927. Snímek je výtvarným autorským počinem matadora japonského animovaného filmu Šigejuki Hajaši, jenž jako umělec vystupuje pod pseudonymem Rintaró, a který ve filmu kombinuje ruční kresbu postav s počítačem vymodelovanými exteriéry města. Scénář, který napsal Katsuhiro Ohtomo, velmi volně vychází z komiksové předlohy z roku 1949, jehož autorem je praotec žánru japonských komiksů a animované tvorby Osamu Tezuka, přezdívaný jako „japonský Disney“.
29. Září 2011
Akira Kurosawa: Zlý chlap spí dobře

Akira Kurosawa: Zlý chlap spí dobře

Film Zlý chlap spí dobře je ve filmografii Akiry Kurosawy v pořadí druhým příspěvkem do temně laděného žánru noir (dalšími dvěma snímky, které jsou co do stylu jako noir označovány, byť v Kurosawově případě je toto označení nutné brát s rezervou, jsou Toulavý pes z roku 1949 a Nebe a peklo z roku 1963). Ostatně právě i film Zlý chlap spí dobře není v žádném případě typickým příkladem snímku noir, ba do značné míry v něm Kurosawa kombinuje i vliv italského post-neorealismu.
Akira Kurosawa: Žít

Akira Kurosawa: Žít

Filmy Akiry Kurosawy lze rozdělit do dvou základních kategorií - na snímky historické na snímky reflektující sociální tématiku, pro kterou je film Žít příklad snad vůbec nejukázkovitější. Svůj scénář příběh, převedený do poválečného Japonska, založen na motivy povídky autority vůbec nejvyšší - Lva Nikolajeviče Tolstého.
Akira Kurosawa: Nebe a peklo

Akira Kurosawa: Nebe a peklo

Zobecníme-li dílo Akiry Kurosawy jako celek, lze říci, že Kurosawa je přes japonské reálie a množství historických výprav do japonského středověku, formálně režisér evropský, pročež se ostatně stal celosvětově jedním z nejoblíbenějších filmových tvůrců. A jeho snímek z roku 1963, Nebe a peklo, lze v tomto kontextu označit za výtvor, který si nese všechny rysy typického evropského produktu žánru kriminálních filmů 60. let, ba s jistou nadsázkou lze říci, že se příliš neliší ani od toho, co se točilo v tehdejším socialistickém Československu.
Akira Kurosawa: Opilý anděl

Akira Kurosawa: Opilý anděl

Sám Akira Kurosawa Opilého anděla charakterizoval jako jednoznačný kvalitativní předěl ve svém díle, parafrázovaně řečeno jako svůj první film, jenž skutečně pramenil z jeho nitra. Opilý anděl je však významný hned z několika dalších aspektů: Pro světovou kinematografii znamenal začátek vůbec nejzdařilejší spolupráce dvojice režisér - herec, tj. Akira Kurosawa - Toshirô Mifune. Z hlediska kinematografie japonské se jedná o první kritický pohled na poválečné Japonsko se zobrazením sociální bídy, nadvlády zločineckých gangů ale i všudypřítomnou korupci.
Akira Kurosawa: Tělesná stráž / Yojimbo

Akira Kurosawa: Tělesná stráž / Yojimbo

Byť je Yojimbo oslavován co do filmové kvality, skvělého snímání kamerou, hereckého výkonu Toshirô Mifuneho v hlavní roli, potažmo mistrovské režie ale i námětu a scénáře Akiry Kurosawy, bývá často, a dodejme že negativně, srovnáván se svými „remaky“ - spaghetti westernem Pro hrst dolarů z roku 1964 a akčním filmem Poslední zůstává z roku 1996. Ale již v kontextu srovnání originálu s velmi chabou kopií je jasné, že Kurosawa ve své parafrázi na klasický americký western přenesený do čistě japonských reálií uhodil hlavičkou o hřebíček.
Akira Kurosawa: Žiji ve strachu

Akira Kurosawa: Žiji ve strachu

Asi ne náhodou je téma atomového výbuchu v japonské kinematografii přítomno jako jedno z opakovaně nejvíce zpracovávaných témat. Akira Kurosawa, jakožto nejlepší japonský filmový tvůrce všech dob, se k tomuto tématu vyjadřuje hned nadvakrát: ve svém relativně raném snímku z roku 1955, Žiji ve strachu, a podruhé se k němu vrací až v samotném závěru svého života i díla, v jednom ze svých Snů z roku 1990.
Akira Kurosawa: Dode´s-ka den

Akira Kurosawa: Dode´s-ka den

Jsem si vědom, že budu ze všech stran kamenován, nicméně v souladu se svým svědomím jsem nucen počin Dode´s-ka den prohlásit za bezprecedentně nejlepší film Akiry Kurosawy a to bez ohledu na fakt, že v Japonsku, jako ostatně i u českého diváka zcela propadl, ba Kurosawa při něm prodělal finanční úpadek tak, že o dokončení filmu se postarala jen operativní koprodukce dalších tří japonských režisérů (Kinoshita, Kobayashi a Ichikawa), ba Kurosawa se po neúspěchu snímku zcela psychicky zhroutil a rok po natočení filmu spáchal demonstrativní sebevraždu tím, že si na třicetkrát! podřezal žiletkou zápěstí.
Ichi The Killer

Ichi The Killer

Ichi The Killer není typem snímku určeným pro širokou veřejnost, ba přeexponované násilné scény, na kusy rozsekaná lidská těla, mučení, řezání, polévání rozpáleným fritovacím olejem, napichování na háky, to vše tvoří celek, který nevyžaduje ani tak silné nervy jako inteligenci a odstup, aby bylo možné vychutnat si skutečný podtext - parodii s velmi vyhraněným humorem až na dřeň, který lze shrnout v životní tužbě sado-masochistického psychopata Kakihary: těším se, že má smrt bude hodně bolet.
Akira Kurosawa: Toulavý pes

Akira Kurosawa: Toulavý pes

Ač se Akira Kurosawa svého světového věhlasu a proslulosti dočkal se svými válečnými velkofilmy s inspirací v japonské historii, přinejmenším pozoruhodné jsou i jeho příspěvky do kategorie neorealismu. Snímek Toulavý pes pak navíc Kurosawa rozšířil i o v té době velmi módní filmový postup později nazvaný noir ale i motivy z italského neorealismu.
Filmové labužníky pak jistě nenechá v klidu fakt, že hlavní roli detektiva kriminální policie Murakamiho Kurosawa svěřil svému dvornímu herci Toshirô Mifune, se kterým je spojena vůbec nejlepší část Kurosawovy filmografie.
Akira Kurosawa: Rudovous

Akira Kurosawa: Rudovous

V Kurosawově filmografii Rudovous předznamená hned několik milníků: poslední film s charismatickým Toshirô Mifunem, jež je jako herec spojen s těmi nevýznamnějšími Kurosawovými snímky, Rudovouse v to přirozeně počítaje; poslední černobílý snímek; ale i extrémní délka natáčení, kdy byť bez výjimky všechny Kurosawovy filmy nesou pečeť té nejvyšší kvality bez prvků náhody, přec jen dva roky natáčení jsou i pro Kurosawu velmi extrémní. Pro filmové labužníky též není nezajímavou Kurosawova inspirace v díle Fjodora Michajloviče Dostojevského (byť asi známější je jeho film Hakuchi - Idiot), kdy si z románu Uražení a ponížení vypůjčil postavu mladé dívky Otoyo, kterou Rudovous v asi nejznámější scéně filmu vysvobodí z nevěstince.
Akira Kurosawa: Krvavý trůn

Akira Kurosawa: Krvavý trůn

Asi netřeba zvlášť zdůrazňovat, že Akira Kurosawa je pro evropského diváka extrémně těžký filmový tvůrce a u jeho filmů je zapotřebí přistoupit na zcela odlišný způsob vyprávění, ve kterém je před vlastním dějem upřednostněna vizuální stránka, s důrazem na takřka výtvarné zpracování scény i kostýmů, dokonale nastíněnou atmosféru i expresionistické herectví. Kurosawa nenechává sebemenší detail všanc pouhé náhodě a naopak své snímky vede v přísně střežené linii. U Kurosawy též není dominantní a prvoplánovité myšlenkové pozadí, kdy byť mají jeho filmy filozofický podtext, děje se tak zdánlivě mimoděk a neplánovaně.
Akira Kurosawa: Stín bojovníka / Dvojník

Akira Kurosawa: Stín bojovníka / Dvojník

Osmdesátá léta jsou v Kurosawově tvorbě ve znamení dvou velkoryse koncipovaných snímků, Kagemuša z roku 1980 a Ran z roku 1985, jež se staly de facto vzorem pro celou kategorii východoasijských akčních snímků. Avšak přes důraz na vizuální složku s vířivou hrou barev, precizně zrežírované scenérie hromadných přesunů vojsk, ale i pro Evropana velmi autentickým výletem do nitra japonských dějin toho oba snímky nemají příliš mnoho co nabídnout. Ba chybějí jim ty nejzákladnější aspekty slavných Kurosawových snímků v čele s důrazem na individuální herecké výkony, psychologii jedince, ironický podtext, ale i morálně filozofické poselství tak, že oba snímky začnou svého diváka poměrně záhy nudit.
Akira Kurosawa: Sny

Akira Kurosawa: Sny

Takřka celá filmografie Akiry Kurosawy se přes vnější punc a japonské reálie plně nese v kontextu americké kinematografie, byť povýšené do jinak nedosažitelných výšin tak, že prvním čistě japonským výtvorem je Kurosawův film z jeho závěrečného období, Sny, jež lze s jistým zjednodušením parafrázovat nejen jako sny Akiry Kurosawy ale i jako poetické haiku převedené na filmové plátno.