„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Český film

Občan Václav Havel jede na dovolenou

Občan Václav Havel jede na dovolenou

Leitmotivem autorského dokumentárního filmu Jana Nováka Občan Václav Havel jede na dovolenou se neměl stát, jak by se snad z názvu mohlo zdát, autobiografickým portrétem Václava Havla, ale měl na Havlově fenoménu a policejních manévrech několika set příslušníků STB i řádových jednotek VB, které doprovázely Havlovu týdenní „dovolenou“ v srpnu 1985, znázornit naprostou absurdnost policejního státu.
Román pro ženy

Román pro ženy

V krátkém období jednoho roku se v našich kinech vyrojily hned dva snímky - Román pro ženy a Účastníci zájezdu, jež již pro jméno autora literárního námětu, potažmo filmového scénáře, Michala Viewegha, nevzbuzují příliš velké naděje na alespoň průměrný film. Nicméně, je-li Michal Viewegh nazýván netalentovaným literárním prasetem, pak Vieweghův scénář jde ještě dále a nepokrytě krade nápady snad ve všech televizních seriálech, jež v posledních pěti letech shlédl.
Vladimír Morávek: Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště

Vladimír Morávek: Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště

Na počátku byla Nuda v Brně. Snímek s minimalistickým rozpočtem a nulovým očekáváním, který již ze svého názvu více než seriózní filmový počin evokoval autorský happening, který se však stal filmovou událostí mnoha posledních let. O dva roky později se pak autorská dvojice, úspěšný a mnoha cenami ověnčený divadelní režisér Vladimír Morávek a nadějný opět mnoha filmovými ověnčený herec Jan Budař, pokusila vstoupit do stejné řeky a podruhé natočil černou komedii s leitmotivem sociálních i lidských antihrdinů, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště.
08. Leden 2009
Bohdan Sláma: Štěstí

Bohdan Sláma: Štěstí

Štěstí: Chtělo by se říci jedna z dalších variací, jež vsadily vše na to, aby svého diváka dojaly a rozplakaly, nicméně pro svou duševní prázdnotu mu ve skutečnosti nachystaly hodinu a půl dlouhé masochistické orgie bohapusté nudy se snadno předvídatelným příběhem, byť se zápletkou, s níž by si nezadal ani autor scénáře nekonečné telenovely.
08. Leden 2009

O Indianos The e Pheňori, 2006

Dan Wlodarczyk: Indián a sestřička

Dan Wlodarczyk: Indián a sestřička

Typologie filmových snímků, jež ať již jako leitmotiv či v dějovém pozadí řeší problematiku tolerance sociálních i rasových minorit, je dnes takřka módní záležitostí navíc vygradovanou léty hlubokého mlčení přerušeném snad jen ojedinělou vlaštovkou à la Marian Petra Václava z roku 1996. Obecně se však nelze ubránit dojmu, že krom povrchnosti, zjednodušení a zejména patosu, jež tento obrat od ignorance k přehnanému dokazování „jací ti Češi jsou rasisti“ vzbuzuje, se jedná o pouhé výkřiky do prázdna. V tomto kontextu se film Dana Wlodarczyka Indián a sestřička nejen jeví jako zjevení z čistého nebe, ale současně pomáhá se české kinematografii konečně překlenout přes více než jednu dekádu hlubokou časovou propast, jež vznikla mezi objevem problematiky xenofobie s tautologií co Čech to rasista a pohledem z druhé strany břehu - tedy de facto položením otázky, jak ony minority vidí nás.
01. Leden 2009
Kopytem sem, kopytem tam

Kopytem sem, kopytem tam

O tvorbě první dámy českého filmu, Věře Chytilové, můžeme z místa snést přehršel superlativů. Já se omezím na pouhé tři z mého pohledu nejcharakterističtější: originalitu, nadčasovost a komplexnost, které se dále pokusím rozvést v divácky poněkud méně oblíbeném snímku Kopytem sem, kopytem tam.
Tomáš Vorel: Skřítek

Tomáš Vorel: Skřítek

V kontextu s posledním výtvorem Tomáše Vorla lze parafrázovat, že filmový režisér se nenají z úspěchu v řadách pár vnímavějších diváků a chce-li tvůrce tvořit, musí své dílo naservírovat davům. Na Vorlovu obranu však musím uvést, že časy Pražské pětky či Kouře jsou sice již patnáct let ty tam, nicméně přec jen Tomáš Vorel nesklouzl až na samé dno a byť Skřítek zrovna neoslní filmového labužníka, přec jen se jedná o počin v mnohém inovativní, kdy krom absence dialogů, což samo o sobě zvýšilo výslednou kvalitu o 100 %, zaujme i svými digitálními hrátkami, v českých končinách stále ještě neokoukanými.
31. Prosinec 2008
Sluneční stát aneb hrdinové dělnické třídy

Sluneční stát aneb hrdinové dělnické třídy

Již úvodem nelze parafrázovat, že v současném českém filmu vznikají vesměs dva typy filmů: snímky bez valné hodnoty, jež si však ať již vlivem reklamy či zprofanovanosti tématu přec jen naleznou svého diváka; a filmy bez valné hodnoty, jež si svého diváka nenaleznou. A Sluneční stát, často uvozovaný jako „ostravský“, ani tak nepřekvapí svou katastrofální kvalitou, absencí příběhu, nadtextu i podtextu a průhledným záměrem šokovat neostraváky sociálními poměry v této černé matičce, jako spíše otazníkem, jak se tvůrcům tohoto počinu vůbec podařilo sehnat producenta. Nicméně instituce České televize již zasponzorovala horší filmy. Tedy snad kdybychom hodně hledali, určitě bychom něco ještě nejnepodařenějšího určitě našli.
Jan Švankmajer: Don Šajn

Jan Švankmajer: Don Šajn

Don Šajn bývá obvykle charakterizován jako nejdějovější film Jana Švankmajera, avšak připustíme-li Švankmajer není tak úplně zaměřen na vnější příběh jako na vnitřní pochody, niterné asociace ba fantazijní provokace, pak nám vyplývá, že Don Šajn, byť v něm nelze švankmajerovského ducha nevypozorovat, je v tvorbě Jana Švankmajera ojedinělým krokem stranou.
Jan Švankmajer: Zánik domu Usherů

Jan Švankmajer: Zánik domu Usherů

Edgar Allan Poe je bez jakýkoliv sporů jedním z nejznámějších a nejčtenějších autorů vůbec a je pozoruhodné, že jeho mistrovské ať již hororově, detektivně či fantaskně laděné náměty, zůstávají takřka nepovšimnuty ze strany filmového průmyslu, který mnohem méně nápadité předlohy dokázal natočit hned v několika pokračováních.
Jan Švankmajer: Byt

Jan Švankmajer: Byt

O tom, že není radno vstupovat do neznámého bytu, zvlášť vládne-li tam neviditelná ruka Jana Švankmajera, přesvědčí nás nevěřící nádherná filmově-výtvarná hříčka, Byt. - Do „bytu“ vstoupí návštěvník a dveře se za ním nejenže zabouchnou, ale aby se návštěvník z bytu nedostal se zdravým rozumem, jsou i provázány s futry na prst tlustým drátem.
Jan Švankmajer: Zahrada

Jan Švankmajer: Zahrada

K dokonalosti s jakou Jan Švankmajer filmově ztvárnil absurdní povídku Ivana Krause Živý plot s jednoznačným politickým podtextem poplatným nejen době svého vzniku, ale zejména letem nadcházejícím, není ani možné cokoliv vytknout. Ba naopak, důkladná propracovanost, důraz na nejmenší detaily a celkový dojem současně, prozrazují nejenom přítomnost výtvarníka, ale avizují i příchod filmového režiséra, který sice svou opravdu velkou příležitost dostal až o několik desítek let později.
Jan Švankmajer: Kostnice

Jan Švankmajer: Kostnice

Chtělo by se říci, že Kostnice nemá ve filmové tvorbě Jana Švankmajera své místo a narušuje dlouholetou kontinuu od použití čistě výtvarných prostředků tak, jak si je dokonale osahal ve svých raných krátkých filmech, směrem k celovečernímu hranému filmu, ve kterém výtvarná složka hraje důležitou, nicméně jen podkreslující, úlohu. Ba, máme-li definovat jakési typické znaky Švankmajerových filmových defilé, tak alespoň navenek je Kostnice takřka beze zbytku postrádá a svou formou zapadá do nejsuchopárnější kategorie filmových dokumentů, k čemuž ostatně značně přispívá i hlas neviditelné průvodkyně, jenž kostnicí provádí opět neviditelnou školní výpravu.
Jan Švankmajer: Do pivnice

Jan Švankmajer: Do pivnice

Ač možná bude nejeden zlatého moku chtivý divák zklamán, hříčka Jana Švankmajera, pojednává o strachu a zejména přebujelé fantazii malé holčičky, záměrně ne nepodobné Červené Karkulce. Snad aby se v diváku probudily dávno zapomenuté asociace s hororovými traumaty, jimiž utrpěl v dětství, když byl, podobně jako naše malá hrdinka, poslán do sklepa pro brambory.
Jan Švankmajer: Kyvadlo, jáma a naděje

Jan Švankmajer: Kyvadlo, jáma a naděje

Přes jednoznačnou cílenost díla, která nemohla obstát jak u soudobé kritiky tak u literární vědy v současnosti, je Edgar Allan Poe nejen génius ale rovněž je i klasik toho nejtěžšího formátu, jehož povídky budou čteny ještě za tisíc let. A co je větší známkou kvality než absolutní rezistence vůči času ?!!. Přes všeobecné kulturní nasáknutí, kdy se Poe stal nezbytnou součástí světového kulturního bohatství, nalezneme jen nemálo kvalitních interpretací, jež by dokázaly Poea oživit a zesoučasnit, aniž by původní předlohu degradovaly na pouhý kýč (, kterým svým způsobem sice předloha je, avšak kýč dovedený k nejvyšší dokonalosti) a mezi ty nepočetné interprety, jež se dokázali s jeho odkazem jako rovný s rovným vypořádat, patří právě Jan Švankmajer, jež svůj v pořadí druhý film s Poeovou variací (po o dva roky starším Zániku domu Usherů z roku 1981) na jeho snad vedle Zlatého Skarabea nejznámější povídku vůbec, Jáma a kyvadlo, kdy svůj scénář rozšířil i o námět Auguste Villiers de l'Isle-Adama, Naděje tak, že Kyvadlo, jáma a naděje dostalo onen požadovaný přísvit čerstvého světla i zcela nový nečekaný závěr.