„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Novela

Josef Škvorecký: Legenda Emöke

Josef Škvorecký: Legenda Emöke

1958 (vydáno 1963)

Typickým hrdinou díla Josefa Škvoreckého je mladý cynik, literát či redaktor, který je značně přelétavý co do objektu své pohlavní vášně. - Ženy, respektive ty nejkrásnější z nich, jsou pro něj nejenom předmětem touhy, a částečně i citu, který se blíží lásce, jenž však tento hrdina vědomě potlačuje ve prospěch svého cynismu, ale zejména je pro něj dobívaní ženy sportem i životním krédem. Tento hrdina má též mnoho rysů samotného Škvoreckého a například hrdina jeho nejslavnějších románů, Zbabělci, Prima sezóna, Mirákl či Tankový prapor - Danny Smiřický - bývá pokládán za autorovo alter ego.
John Maxwell Coetzee: Deník špatného roku

John Maxwell Coetzee: Deník špatného roku

Diary of a Bad Year, 2007

Spisovatel John Maxwell Coetzee, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2003 proslul jako autor románových fikcí, ve kterých často neoddělitelně míchá fantazii a předlohu z vlastního života, často s hlavní postavou mužského i ženského pohlaví jakožto vlastním alter egem. Okrajovější a v českém překladu zcela neznámou je esejistická část jeho díla, ve které se Coetzee vyjadřuje jak k literatuře tak k politice a aktuálním velmi často kontroverzním tématům.

Das Vermächtnis Kains, Teil 1.: Die Liebe - Venus im Pelz, 1870

Leopold von Sacher-Masoch: Venuše v kožichu

Leopold von Sacher-Masoch: Venuše v kožichu

Když Leopold von Sacher-Masoch v roce 1870 vydal spis Láska, který měl tvořit první část plánovaného šestidílného cyklu Kainovo dědictví, vzbudil velmi příznivý ohlas jak u čtenářů tak u soudobých recenzentů a Sacher-Masoch se konečně etabloval jako úspěšný spisovatel. A byť byla součástí románu i novela Venuše v kožichu, která je dnes považována na bibli sexuální deviace masochismu, nevzbudilo to žádné pohoršení ani ze strany soudobých velmi konzervativních čtenářů, natož pak reakci jinak velmi přísné rakousko-uherské cenzury. - To, že německý psychiatr Richard von Krafft-Ebing ve svém spisu z roku 1886 Psychopathia Sexualis označil Venuši v kožichu jako typické dílo typu sexuální deviace, kterou po autoru novely nazval masochismus, se sice zasloužilo o nesmrtelnost této novely i samotného autora, současně to však Sacher-Masocha vyřadilo ze všech veřejných knihoven, ale i dějin literatury.
Nathanael West: Den kobylek

Nathanael West: Den kobylek

The Day of the Locust, 1939

Nathanael West, původním jménem Nathan Weinstein, byl jedním z řady nadějných amerických literátů, které finanční neúspěch jejich uměleckého díla donutil k prostituci jakožto filmového scénáristy. Westovo literární dílo tak za jeho života propadlo, z jeho scénářů vznikly filmy B-éčkové kategorie, které zapadly okamžitě poté, co vznikly, a konečně sám West zemřel při autonehodě, když spěchal na pohřeb svého velkého přítele Francise Scotta Fitzgeralda. A když se k tomu navíc snoubil i Westův původ německy mluvící ruského žida, bylo snad jediným možným životním východiskem, že West se profiloval jako skvělý pozorovatel s kritickým myšlením a jemným satirickým humorem. Ocenění, že byl i autor s nadčasovým sdělením, kdy zvláště jeho novely Přítelkyně osamělých srdcí (1933) a Den kobylek (1939) bývají zařazovány mezi nejlepší americké novely 20. století, se Westovi dostalo až takřka dvě dekády po jeho tragické smrti.
Edgar Lawrence Doctorow: Vítejte do zlých časů

Edgar Lawrence Doctorow: Vítejte do zlých časů

Welcome to Hard Times, 1960

Námět z amerického divokého západu, neboli westernu, je synonymem braku té nejhorší literární úrovně. Přesto se však najde celá řada výjimek, ve kterých byl western povýšen do těch nejvyšších pater krásné literatury. A prvním z nich je Edgar Lawrence Doctorow, autor celosvětově proslulého románu Ragtime, jenž svou prvotinou z roku 1960, Vítejte do zlých časů, western etabloval jako seriozní žánr americké literatury, kdy obvyklou zápletku boje dobra a zla povýšil do existencialistické roviny.
Robert Coover: Vyplácení služky

Robert Coover: Vyplácení služky

Spanking the Maid, 1982

Americký autor Robert Coover ve svém díle kombinuje mystifikaci a fikc, s prvky postmodernistického bourání stylu i uceleného vypravěčského příběhu. Svého tvůrčího vrcholu dosáhl na rozmezí 60. a 70. let, kdy napsal své dva klíčové romány The Universal Baseball Association, Inc., J. Henry Waugh, Prop. (1968) a The Public Burning (1977).
Lev Nikolajevič Tolstoj: Smrt Ivana Iljiče

Lev Nikolajevič Tolstoj: Smrt Ivana Iljiče

Смерть Ивана Ильича, 1886

Novela Smrt Ivana Iljiče Lva Nikolajeviče Tolstého patří mezi to nekrásnější a nejmoudřejší, co bylo kdy napsáno. Současně však tento text vzbuzuje depresi, beznaděj, nutí k přehodnocení vlastního života a oceňovaných hodnot. Při analýze trpkého příběhu Ivana Iljiče pak ale nelze přejít Tolstého neobjektivnost ba až manipulaci čtenářem, kdy sice jako autor a umělec má svébytné právo vykreslit skutečnost tak, jak ji vidí ve své vizi, avšak současně svým mimořádným talentem a genialitou svádí k tomu, že čtenář má tendenci brát jeho příběh v širší rovině, tedy v příběhu nespatřovat pouhou tragickou postavu Ivana Iljiče, který sám sebe takřka až do poslední chvíle považuje za dítě štěsteny, ale naopak v této postavě spatřovat skutečnou povahu světa a lidské podstaty.
E.L. Doctorow: Ragtime

E.L. Doctorow: Ragtime

Ragtime, 1975

V roce 1975 napsal Edgar Lawrence Doctorow kratičkou novelu, jež se jak svým názvem tak zejména stylem odkazuje na hudební styl z přelomu století - Ragtime. Ač novela má co do objemu něco přes dvěstě stran, je v ní vystřídáno velké množství poloh, ale i vystupujících postav tak, že se v ní podařilo neopakovatelně zachytit atmosféru, jež v USA panovala mezi léty 1902 až 1917. - A to počínaje civilizačními výdobytky, kdy se americká střední třída začala považovat za nové pány světa, přes všudepřítomný rasizmus, dělnické bouře a sociální nerovnoprávnost.
Graham Greene: Vyhaslý případ

Graham Greene: Vyhaslý případ

A Burnt Out-Case, 1961

Název novely Vyhaslý případ Grahama Greena není zvolen náhodou - v anglickém originále evokuje jak vyhaslost duševní tak fyzickou - děj románu je totiž umístěn v africkém leprosáriu u řeky Kongo. A jako „vyhaslost“ je označován stav nemoci, kdy je u malomocného kompletně napadena nervová soustava, s vedlejším efektem v podobě odpadlých měkkých tkání a končetin. Toto zmrzačení však nemocnému přináší úlevu od jinak nesnesitelné bolesti.
Graham Greene: Honorární konzul

Graham Greene: Honorární konzul

The Honorary Consul, 1973

Honorární konzul je čtenářsky vůbec nejoblíbenější dílo Grahama Greena, které se krom takřka obligátního filmového zpracování, dočkalo i české televizní adaptace z roku 1991 a to v režii Jaroslava Dudka a tehdejším hvězdným obsazením à la František Němec, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, Petr Čepek, Jiří Bartoška a Ilja Racek.
Graham Greene: Vlak do Istanbulu

Graham Greene: Vlak do Istanbulu

Stamboul Train, 1932

V kontextu díla Grahama Greena je Vlak do Istanbulu jeho v pořadí čtvrtým dílem, které jej však záhy proslavilo jako v rodné Británii tak v USA. - Pro americké čtenáře byla novela přejmenována na marketingově lákavější název Orient Express. A pod tímto titulem byl na jeho motivy v roce 1934 natočen i film.
Graham Greene: Tajný kurýr

Graham Greene: Tajný kurýr

The Confidential Agent, 1939

Novelu Tajný kurýr dle legendy Graham Greene sepsal v pouhých šesti týdnech s tím, že si vypomáhal vydatnými dávkami benzedrinu. Dílo bylo napsáno velmi rychlou jehlou, zápletka tajného kurýra, která má pro nejmenovanou zemi zmítanou v občanské válce zařídit dodávku uhlí, je dále doplněna v Greenově často opakovaným archetypem muže, staršího věku, který je z blíže neupřesněných důvodů postaven na okraj společnosti, což nijak nebrání tomu, aby se do něj nezamilovala mladá, krásná a atraktivní žena obvykle z vyšších společenských kruhů než muž samotný.
Josef Škvorecký: Farářův konec

Josef Škvorecký: Farářův konec

Na základě dávné vzpomínky odkudsi z novin spolu sepsali spisovatel Josef Škvorecký a filmový režisér Evald Schorm scénář o kostelníkovi, který se kdesi v zapadlé vesničce v horách po několik měsíců vydával za kněze a byl nakonec odhalen biskupem shodou okolností v předvečer dne, kdy se jej jakožto reakcionáře a štváče chystala zatknout tajná policie.
Graham Greene: Náš člověk v Havaně

Graham Greene: Náš člověk v Havaně

Our Man in Havana, 1958

V letech 1941 až 1944 Graham Greene oficiálně působil jako zaměstnanec britského ministerstva zahraničí v středoafrické Sierra Leone a teprve po otevření tajných archivů v roce 2010 se konečně potvrdilo to, co bylo tušeno již dlouhá léta, a to že Greene ve skutečnosti pracoval jako špion pro MI6. Sierra Leone sice byla na periferii světové dění a nelze tedy v žádném případě předpokládat, že by Greene plnil úkoly s významnějším dopadem, přesto ale byl jeho přímý nadřízený v pozdějších letech odhalen jako dvojitý sovětský agent.
Graham Greene: Ministerstvo strachu

Graham Greene: Ministerstvo strachu

The Ministry of Fear, 1943

V novele Ministerstvo strachu Graham Greene rozvíjí hned několik témat, které v různých variacích rozvíjí napříč celým svým dílem. Je to jednak osudová láska mezi starším mužem, který stojí často na okraji společnosti, není-li přímo jejím vyvrhelem. Dále jsou to témata bombardování Londýna, činnost tajných služeb a falešné obvinění z vraždy s policejním pronásledováním.