„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Anglická literatura

The Death of Bunny Munro, 2009

Nick Cave: Smrt Zajdy Munroa

Nick Cave: Smrt Zajdy Munroa

Jak již napovídá název románu i jeho autora, pochmurného zpěváka Nicka Cavea, Smrt Zajdy Munroa není zrovna z žánrového soudku lehké a oddechové četby. Naopak - na knize je nejpozitivnější její název. Ale srovnáme-li toto Caveovo v pořadí druhé literární dílo s jeho o dvacet let starší prvotinou, A uzřela oslice anděla (And the Ass Saw the Angel, 1989, česky 1995), urazil Cave velmi dlouhou cestu k tomu, aby se stal mnohem vyrovnanějším a méně autobiografickým. - V Oslici Cave v postavě postiženého chlapce Euchrida řeší vztah ke svému otci, v románu představeném jako Taťka, v těch nejtemnější odstínech černi. Zatímco v Zajdovi líčí cestu otce Zajdy vstříc peklu nejen bez emocí ale i s občasnou dávkou černého humoru.
John Maxwell Coetzee: Doba železná

John Maxwell Coetzee: Doba železná

Age of Iron, 1990

Podíváme-li se do seznamu vítězů Nobelovy ceny za literaturu za poslední dvě či tři desetiletí, asi se nebudeme moci zbavit dojmu, že umělecké kvality oceněných laureátů upadají a komise Nobelovy ceny tak namísto kvality sleduje spíše snahu o rovnoměrné zastoupení autorů co do národností, ras a pohlaví. Napíši-li tedy, že John Maxwell Coetzee byl v roce 2003 oceněn Nobelovou cenou za literaturu, nemíním tím vyzvihovat Coetzeeho mimořádné umělecké kvality, jako spíše jen konstatovat, že Coetzee tak nakrátko pozvedl prestiž tohoto kdysi velmi renomovaného ocenění.
Ian McEwan: Solar

Ian McEwan: Solar

Solar, 2010

Ke globálnímu oteplování můžeme zaujmout celou řadu postojů a to od ideologického popírání až k fanatickému ekologismu s počítáním vlastní uhlíkové stopy. Postoj hlavního hrdiny nejnovějšího románu jednoho z nejvýraznějších britských autorů posledních dvou dekád, Iana McEwana, profesora a nositele Novelovy ceny za fyziku Michaela Bearda, je pak směsicí osobní vlažnosti, kdy globální oteplování potažmo osud světa je asi tou poslední věcí, která by jej zajímala, a profesního pragmatismu. - Blairova vláda se rozhodla v očích veřejnosti napravit svou značně pošramocenou reputaci tím, že zřídila ústav pro výzkum alternativních energií, a jeho ředitelem byl díky svým konexím zvolen právě Michael Beard.
Graham Greene: Tichý Američan

Graham Greene: Tichý Američan

The Quiet American, 1955

Román Tichý Američan z roku 1955 je suverénně nejznámější a společensky nejvýznamnější román Grahama Greenea. - Leitmotivem románu je sice boj dvou mužů, anglického cynického novináře Thomase Fowlera a naivně idealistického tajemníka kulturního atašé na americké ambasádě v Saigonu, o stejnou vietnamskou dívku, původně Fowlerovu milenku, skutečný příběh je však skryt v přesném popisu amerických neokoloniálních ambicích ve Francouzské Indočíně. - Román přirozeně vzbudil již krátce po svém vydání značný rozruch. Greene byl dokonce od amerického vydání v roce 1956 až do své smrti v roce 1991 permanentně monitorován americkými tajnými službami. - Tato veřejností tušená informace, kdy byl Greene, přes svou čtenářskou oblíbenost a to nejen na obou stranách Atlantiku ale prakticky po celém světě, americkými s vládní propagandou spojenými médii pranýřován, ne-li jako kryprokomunista, tak alespoň jako levičák, byla potvrzena v roce 2002, kdy si deník The Gurdian na základě amerického Zákona o svobodě informací, vyžádal Greeneův tajný spis.
George Orwell: Farma zvířat

George Orwell: Farma zvířat

Animal Farm, 1945

Dílo novináře, spisovatele, demokratického socialisty a zejména bojovníka proti všem formám totality, George Orwella, je pro dnešního čtenáře zúženo na dvojici děl Farma zvířat a 1984, které však své známosti a proslulosti došly až dlouhá léta po Orwellově smrti. A podobně nepřímočará byla i původní motivace, proč byla tato dvě pro světovou literaturu zcela zásadní díla napsána. - Z pohledu dnešního čtenáře by se mohlo zdát, že Orwell byl mimořádně nadaný vizionář, který navíc jako novinář disponoval informacemi, které nebyly po dlouhá desetileté přístupná široké veřejnosti.
Irvine Welsh: Acid House

Irvine Welsh: Acid House

The Acid House, 1994

Poté, co skotský rodák z Edinburghu Irvine Welsh v roce 1993 vydal svou románovou prvotinu Trainspotting, respektive v roce následujícím povídkovou sbírku Acid House, jako by obrátil list v dějinách literatury a doposud kultovní autoři à Charles Bukowski, Jack Kerouac či William Seward Burroughs, kteří ještě zdaleka nestihli být přeloženi a vydáni v českém jazyce, beznadějně zapadli do propadliště dějin s tím, že jejich provokativní, ba často i exhibující próza, se v porovnání s Welshem stala četba pro čtenáře tak maximálně školou povinných.
Graham Greene: Vyhaslý případ

Graham Greene: Vyhaslý případ

A Burnt Out-Case, 1961

Název novely Vyhaslý případ Grahama Greena není zvolen náhodou - v anglickém originále evokuje jak vyhaslost duševní tak fyzickou - děj románu je totiž umístěn v africkém leprosáriu u řeky Kongo. A jako „vyhaslost“ je označován stav nemoci, kdy je u malomocného kompletně napadena nervová soustava, s vedlejším efektem v podobě odpadlých měkkých tkání a končetin. Toto zmrzačení však nemocnému přináší úlevu od jinak nesnesitelné bolesti.
Graham Greene: Honorární konzul

Graham Greene: Honorární konzul

The Honorary Consul, 1973

Honorární konzul je čtenářsky vůbec nejoblíbenější dílo Grahama Greena, které se krom takřka obligátního filmového zpracování, dočkalo i české televizní adaptace z roku 1991 a to v režii Jaroslava Dudka a tehdejším hvězdným obsazením à la František Němec, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, Petr Čepek, Jiří Bartoška a Ilja Racek.
Graham Greene: Lidský faktor

Graham Greene: Lidský faktor

The Human Factor, 1978

Během 2. světové války působil Graham Greene několik let ve středoafrické Sierra Leone na misi pro britskou špionážní službu MI6. - Jak asi již vyplývá z důležitosti Sierry Leone jako země v rámci mezinárodní politiky 40. let, neměla Grahamova pozice v rámci MI6 nijaký velký význam - a tak důležitost této mise byla spíše retrospektivní, kdy jej jeho zážitky a zkušenosti inspirovali v celé řadě románů se špionážní tématikou - co kvality z této série vyjímám zejména román Tichý Američan z roku 1955.
Graham Greene: Vlak do Istanbulu

Graham Greene: Vlak do Istanbulu

Stamboul Train, 1932

V kontextu díla Grahama Greena je Vlak do Istanbulu jeho v pořadí čtvrtým dílem, které jej však záhy proslavilo jako v rodné Británii tak v USA. - Pro americké čtenáře byla novela přejmenována na marketingově lákavější název Orient Express. A pod tímto titulem byl na jeho motivy v roce 1934 natočen i film.
Graham Greene: Tajný kurýr

Graham Greene: Tajný kurýr

The Confidential Agent, 1939

Novelu Tajný kurýr dle legendy Graham Greene sepsal v pouhých šesti týdnech s tím, že si vypomáhal vydatnými dávkami benzedrinu. Dílo bylo napsáno velmi rychlou jehlou, zápletka tajného kurýra, která má pro nejmenovanou zemi zmítanou v občanské válce zařídit dodávku uhlí, je dále doplněna v Greenově často opakovaným archetypem muže, staršího věku, který je z blíže neupřesněných důvodů postaven na okraj společnosti, což nijak nebrání tomu, aby se do něj nezamilovala mladá, krásná a atraktivní žena obvykle z vyšších společenských kruhů než muž samotný.
Hector Hugh Munro - Saki

Hector Hugh Munro - Saki

The Best of Saki, 1950

Hector Hugh Munro, známější pod svým pseudonymem Saki, je typický představitel suchého anglického humoru, ve kterém laškuje zejména na účet příslušníků vyšší střední třídy, kteří sní o tom, stát se členem tříd nejvyšších. Zkráceně tedy toho typů lidí, které bychom dnes nazývali maloměšťáckými. Munroův humor však mnohdy zmrazí úsměv na čtenářových rtech tím, že je příliš autentický a přes vtipnou pointu se nelze nevyvarovat pocitu, že vychází z vlastní autorovy zkušenosti.
02. Červen 2011
David Lodge

David Lodge

 1. The Picturegoers, 1960
 2. Zrzku, ty jsi blázen (Ginger, you´re barmy, 1962)
 3. Den zkázy v Britském muzeu (The British Museum Is Falling Down, 1964)
 4. Prázdniny v Heidelbergu (Out Of the Shelter, 1970)
 5. Hostující profesoři (Changing Places, 1975)
 6. Kam až se může? (How Far Can You Go, 1980)
 7. Svět je malý (Small World, 1984)
 8. Pěkná práce (Nice Work, 1988)
 9. Zprávy z ráje (Paradise News, 1991)
 10. Terapie (Therapy, 1995)
 11. Pravda někdy bolí a jiná erotika (Home Truths, 1999)
 12. Profesorské hrátky (Thinks ..., 2001)
 13. Nejtišší trest (Deaf Sentence, 2008)
 14. A Man of Parts, 2011
David Lodge: Svět je malý

David Lodge: Svět je malý

Small World, 1984

Hostující profesory Davida Lodge můžeme hned po Šťastném Jimovi Kingsleyho Amise prohlásit za suverénně nejznámější a nejzdařilejší humoristický román z akademického prostředí. Není tedy divu, že David Lodge napsal hned dvě další pokračování a to Svět je malý, respektive Pěkná práce, jež jako celek bývají v kontextu Lodgeova díla nazývány jako profesorská trilogie.