„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Česká literatura

Vladislav Vančura: Konec starých časů

Vladislav Vančura: Konec starých časů

1934

Co je české, to je sice naše, nicméně česká literatura (a česká kultura a umění jako celek) jakožto svébytný fenomén vždy pouze koexistovala na bázi zpožděné reflexe světových literárních trendů tak, že pomineme-li předbělohorské období, lze s jistou dávky nadsázky říci, že emancipovaná česká literatura, existovala jen v kratičkém období tzv. I. republiky.
Karel Poláček: Hostinec U kamenného stolu

Karel Poláček: Hostinec U kamenného stolu

1941

Karel Poláček je vedle Jaroslava Haška jednoznačně nejvýznamnější osobností české satirické literatury. Jeho dílo je však, ostatně obdobně jako u zmíněného Haška, poznamenáno ekonomickými faktory, kdy se Poláček často spíše než kvalitě podřizoval kvantitě, respektive značnou část svého díla dokončoval ve spěchu pod tlakem svých věřitelů.
02. Únor 2009
Václav Havel: Odcházení

Václav Havel: Odcházení

Václav Havel napsal novou hru - toť i bez jakéhokoliv hodnocení kvalit divadelní událost posledního desetiletí. Nicméně Václav Havel napsal dobrou hru, ba lze říci nejlepší hru, co kdy napsal.
Jaroslav Papoušek: Černý Petr

Jaroslav Papoušek: Černý Petr

Jaroslav Papoušek je i většinovému televiznímu diváku velmi dobře znám jakožto autor, scénárista a režisér veleoblíbené trilogie Homolků (Ecce Homo Homolka, 1969, Hogo Fogo Homolka, 1970 a Homolka a Tobolka, 1972). Znalejšímu filmovému labužníku pak i jako autor a scénárista snímků Intimní osvětlení (1965) či Nejkrásnější věk (1968), ve kterém jakožto filmový režisér debutoval.
Jan Pelc: …a bude hůř

Jan Pelc: …a bude hůř

1985

Zatímco společenskou náladu první poloviny komunistického totalitního režimu lze z literárního hlediska prohlásit za relativně velmi dobře zmapovanou, kdy se k pomyslnému programu uchopení její nejniternější podstaty přihlásila celá řada předních českých spisovatelů, polovina druhá, tedy zvláště období tzv. normalizace, jež následovalo po nedotaženém pokusu o revoluci v roce 1968, zůstává vlivem emigrací předních uměleckých tvůrců i důsledné realizace policejního státu, kdy se mnohem účinněji než kdy dříve podařilo umlčovat potažmo zastrašovat nepohodlné názory, do značné míry nedotčena. Pro období let 1968 až 1989 tedy vzniklo názorové vzduchoprázdno, které se nepodařilo zaplnit ani dnes, necelých osmnáct roků od samovolného pádu vlády komunistické strany.
Jan Novák: Zatím dobrý

Jan Novák: Zatím dobrý

So Far So Good

Již v úvodu své prozaicky koncipované kronice o rodině Mašínů Zatím dobrý se Jan Novák vyznává z toho, že nejenže se nesnaží být nekritickým historikem, ale bratry Mašíny naopak jednostranně obdivuje tak, že své dílo nazývá „familiografickým mýtem o rodině Mašínů a lidech kolem ní“. Ba vyhýbá se jakýmkoliv psychologickým či morálním hodnocením a celý příběh sleduje čistě v kontextu osobní války Mašínů proti uzurpovateli svobody a nepříteli českého národa.
Jan Novák: Miliónový jeep

Jan Novák: Miliónový jeep

The Willys Dream Kit, 1985

Jan Novák pronikl do širšího povědomí českých čtenářů zejména svým beletristickým zpracováním příběhu bratří Mašínů Zatím dobrý, které získalo nejprestižnější české literární ocenění Magnesia Litera za knihu roku 2004. Počátky Novákovy tvorby však sahají až k roku 1983, kdy na objednávku Josefa Škvoreckého napsal biograficky laděnou sbírku s ironickým podtextem Striptease Chicago (v Novákově bibliografii první a poslední česky psané dílo). Avšak největších úspěchů Novák paradoxně dosáhl jako filmový scénárista - ať již ve filmu Valmont Miloše Formana (na námět Nebezpečných známostí Choderlose de Laclos), Báječných let pod psa Michala Viewegha, či satiricky laděného dokumentu Občan Václav Havel jede na dovolenou.
Jan Novák

Jan Novák

 1. Striptease Chicago, 68 Publishers: Toronto, 1982 (Striptýz Chicago, Mladá fronta: Praha, 1991).
 2. The Willys Dream Kit, Harcourt Brace : New York, 1985 (Miliónový jeep, 68 Publishers: Toronto, 1989; Atlantis: Brno 1992).
 3. The Grand Life, Poseidon Press: New York, 1987
 4. Samet a pára, 68 Publishers: Toronto, 1992 (Atlantis: Brno, 1992).
 5. Turnaround, A Memoir, Villard: New York, 1994 (Co já vím, Atlantis: Brno, 1994).
 6. Commies, Crooks, Gypsies, Spooks & Poets, Steerforth Press: Vermont, 1995 (Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci, Torst: Praha, 1997).
 7. So Far So Good (Zatím dobrý, Petrov: Brno, 2004).
 8. Děda, Jiří Krechler – Bookman: Praha, 2007.
Milan Kundera: Nesmrtelnost

Milan Kundera: Nesmrtelnost

L'Immortalité, 1990

Stěžejní bod díla Milana Kundery, v současnosti zcela neoddiskutovatelně nejlepšího českého spisovatele, lze definovat zejména jako přesah od čistě beletristického pojetí k filozofickým a estetickým úvahám tak, že je Kundera často zmiňován jako stvořitel moderního esejistického žánru.
Milan Kundera

Milan Kundera

Romány:

 • Žert, 1965
 • Valčík na rozloučenou, 1972
 • Život je jinde, 1973
 • Kniha smíchu a zapomnění, 1978
 • Nesnesitelná lehkost bytí, 1984
 • Nesmrtelnost, 1987-1988
Václav Kaplický: Život alchymistův

Václav Kaplický: Život alchymistův

1980

Václav Kaplický je snad vedle Aloise Jiráska vůbec nejplodnější český autor historického románu, nicméně snad jen krom slavného Kladiva na čarodějnice z roku 1963 zdaleka nepřekročil stín své doby.
19. Leden 2009
František Hrubín: Romance pro křídlovku

František Hrubín: Romance pro křídlovku

1961

Poezie Františka Hrubína se již od roku 1939, kdy se oženil a narodily se mu dvě děti, přeměňuje z přírodně a milostně laděné lyriky ve prospěch básniček a říkadel pro děti, kterými ostatně proslul mezi dětmi z celého světa. Tento přechod byl pak definitivně potvrzen v roce 1956, kdy Hrubín společně s Jaroslavem Seifertem vystoupil na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů s ostrou kritikou poúnorových čistek se zákazy nepřizpůsobilých se spisovatelů tak, že po krátkém zákazu veškeré činnosti mu byla dovolena právě jen dětská literatura.
Halina Pawlowská: Díky za každé nové ráno

Halina Pawlowská: Díky za každé nové ráno

V pořadí druhý a celkově zdaleka nejznámější literární výtvor Haliny Pawlowské, Díky za každé nové ráno z roku 1994, se v prvé řadě jeví jako antinovela se stylistikou a vypravěčstvím nedosahujících ani těch nejspodnějších příček literárního řemesla. - Novela je takřka otrockým přepisem scénáře stejnojmenného filmu, který však oplývá prvky, jež se již dílu v jeho literární podobě nedostávají: poetikou, souvislým příběhem a nadčasovostí, kdy herci, režisér i filmový štáb zcela odbouraly původní povrchnost a prázdnotu autorčina čistě narativního stylu bez hlubších sond, myšlenkového i psychologického pozadí.
Irena Dousková: Hrdý Budžes

Irena Dousková: Hrdý Budžes

Příběh vyprávěný postavou malého dítěte již a priory evokuje satiru, jež kombinuje naivitu s bystrostí a zvídavostí. Tuto rovnu pak Irena Dousková ve své postavě osmileté Helenky Součkové, žákyně 2. třídy ZŠ v Ničíně, dále doplnila o ve světě dospělých tabuizovanou politickou rovinu, konkrétně o absurditu komunistické normalizace někdy v průběhu 70. let.
Tato naznačená forma je sice přijatelná pro velmi širokou čtenářskou obec, avšak již z principu může stěží překročit vlastní stín.
Josef Škvorecký: Zbabělci

Josef Škvorecký: Zbabělci

1948-49

Osobní srovnání se s 2. světovou válkou na úrovni alespoň částečné sociologicko-psychologické reflexe je v české literatuře zastoupeno jen velmi poskrovnu, ba ještě stále zde dominují díla à la Reportáž psaná na oprátce Julia Fučíka či Němá barikáda Jana Drdy, jež historické události interpretují ve velmi subjektivním úhlu pohledu. Není tedy velkého překvapení, že do značné míry autobiografický román Josefa Škvoreckého Zbabělci, ve kterém Škvorecký předkládá poněkud odlišný pohled jak na závěrečné dny války tak na „hrdinství“ českého lidu, než jaký nám předkládal a dodnes kontinuálně předkládá oficiální výklad dějin, vyvolal v roce svého vydání, 1958, menší revoluci, kdy se sice soudobá literární kritika vehementně snažila Zbabělce zostudit a odsoudit, avšak na straně čtenářů se setkal s velmi nebývalým ohlasem.