„V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem“

Literární recenze a kritiky

Charles Bukowski: Faktótum

Charles Bukowski: Faktótum

Factotum, 1975

Již název novely Charlese Bukowského Faktótum (z lat. fac totum = udělej vše, či volně přeloženo děvče pro všechno) naznačuje, že se Bukowski retrospektivně vrací ke svým nesčitatelným povoláním, kterými prošel ve zhruba desetiletém období mezi svým 20. a 30. rokem, než se „usadil“ jako poštovní úředník, potažmo se ve svých pětačtyřiceti letech stal profesionálním básníkem a spisovatelem.
Charles Bukowski: Příběhy obyčejného šílenství

Charles Bukowski: Příběhy obyčejného šílenství

Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1972

Masová oblíbenost a čtenost Charlese Bukowského není ani tak dána naprostou absencí všech zábran, kdy Bukowski je schopen zdůkladna popisovat své hemeroidy, kvalitu své stolice, průběh své opice či krásy intimních oblastí těch nejspodnějších hospodských štětek, ale fenomén Bukowského je skryt v jeho zcela přirozené stylistice s jakou dokáže tato více než méně obscénní a velmi vulgární témata, které by se i chovanec pasťáku bál vyslovit na plná ústa, převést na papír tak, že i velmi konzervativně a usedle vychovávaný čtenář z katolických kruhů se nad nimi nepozastaví jako nad něčím nepatřičným či snad dokonce nepřirozeným.
Jack Kerouac: Zjevení Orfea

Jack Kerouac: Zjevení Orfea

Orpheus Emerged, 1945

V pořadí druhá novela Jacka Kerouaca Zjevení Orfea z roku 1945 sice v sobě nese prakticky všechny znaky rané prvotiny: Chybí jí nosný příběh, hlubší myšlenka ale i ona bohémská nálada, pro kterou se Kerouac stal po vydání svého románu Na cestě literárním fenoménem, ve kterém pro Ameriku ale i celý svět objevil avantgardní hnutí beatniků.
Jack Kerouac: Na cestě

Jack Kerouac: Na cestě

On the Road, 1957

Kerouacova Odyssea Na cestě patří mezi nejpozoruhodnější díla moderní literatury, jež krátce po svém vydání v roce 1957 u nakladatelství Viking Press v New Yorku způsobila malou revoluci a ze dne na den vytvořila novou lidovou modlu v beatnickém hnutí.
William Seward Burroughs: Nahý oběd

William Seward Burroughs: Nahý oběd

The Naked Lunch, 1959

William Seward Burroughs se od roku 1944 na patnáct let stává těžce drogově závislým, kdy experimentoval snad se všemi možnými i nemožnými psychotropními látkami. Své zkušenosti z tohoto období líčí jednak ve své první novele Feťák (Junkie, 1953, I. necenzurované vydání 1977) a jednak v zápiscích, které si po dobu své závislosti vedl, jež byly vydány pod názvem Nahý oběd:
Ladislav Klíma: Lidská tragikomedie

Ladislav Klíma: Lidská tragikomedie

Již samotný název naznačuje podtext a význam dramatizace filozofického názoru, v jehož středu stál člověk a jeho život jež existuje jen ve formě vědomí. Ctností, ale i zkázou Ladislava Klímy bylo, že svůj filozofický názor narozdíl od svých myšlenkových předchůdců, Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzcheho, nejen kázal, ale snažil se jej i realizovat ve vlastním životě. V Lidské tragikomedii je možné najít mnoho paralel s Klímovými vlastními osudy, ačkoliv má drama nádech ironie, jež Klíma používal s velkou oblibou, snad aby tak uchránil své nejhlubší nitro a duši před ostrými jedovatými šípy svého okolí, jež bylo jen ztěží možno pochopit podstatu Klímovy osobnosti. A není to lehké ani dnes, více než 75 let po jeho smrti. Beletristické dílo Ladislava Klímy je obsaženo v osnovách středních škol a najde se asi jen málo těch, kdo neslyšel a nečetl alespoň výběr z jeho psychologicko-filozoficky laděného prozaického díla. Za posledních 15 let od pádu komunismu, který Klímu tiše ignoroval jako těžko zařaditelné individuum jež by bylo potencionálně schopné rozvrátit socialisticky uvědomělé myšlení některých jedinců, patří Ladislav Klíma mezi nejvydávanější autory, ale je přesto těžké uchopit nejvlastnější podstatu a pochopit cestu, jíž se sebezničujícím způsobem rozhodl ubírat a patří proto mezi rarity namísto mezi vůdce ovládající davy, což jistě samo o sobě mnohé ilustruje.
Vladimír Nabokov: Lolita

Vladimír Nabokov: Lolita

Lolita, 1955

Lolita otevřela téma, jež se sice do jisté míry tolerovalo, ale bylo nepsaným zákonem nemluvit o něm nahlas. Vladimír Nabokov si uvědomoval závažnost své průkopnické literární práce, ale zvládl ji s obdivuhodným nadhledem, ve kterém s lehkou ironií balancoval na hraně milostného románu a zpovědi neopětovaně zamilovaného, který se navenek obhajoval racionalistickými úvahami a freudovskou psychoanalýzou, ale ve skutečnosti vše hodnotil jen dle svého egoismu. Milostnou touhu po malých „nymfičkách“ Nabokov popisuje do takových podrobností, že je velmi snadné se nechat strhnout do citového i milostného traumatu, jež hlavní hrdina Humbert Humbert, prožíval, ale ve čtenáři se jistě navozuje tichá otázka, nakolik byly jeho prožitky skutečné.
30. Duben 2008

30. Duben 2008
30. Duben 2008
August Strindberg: Slečna Julie

August Strindberg: Slečna Julie

Fröken Julie, 1888

Ač se snad řady Strindbergových nepřátel, či lépe potrefených hus, v uplynulém století nijak neztenčily, ba snad právě naopak je určitým módním klišé čas od času na Augusta Strindberga zaútočit jako na představitele temného patriarchálního 19. století, ale i zapřísáhlého nepřítele žen, potažmo manželství, nelze se asi neshodnout, že August Strindberg je nejen jedním z divadelních klasiků, jehož psychologicky laděná dramata předurčila vývoj moderního divadla na mnoho desetiletí dopředu, ale též, že jeho dílo, ač snad ostře vyhraněné, v základních rysech nastínilo budoucí společenské změny s důsledkem postupné emancipace žen, potažmo tzv. sexuální revoluce.
30. Duben 2008
30. Duben 2008
August Strindberg: Bláznova obhajoba

August Strindberg: Bláznova obhajoba

Byť je August Strindberg nejlepším švédským spisovatelem a dramatikem všech dob, je v kontextu svých vyhraněných názorů na manželství, potažmo rozdílných úloh manžela a manželky, kdy ženu z principu staví do pozice anděla, jež poskvrniv svá bělostná křídla, stahuje k zemi nejen svého manžela či milence, ale principy lásky jako takové, často degradován na zatrpklého nepřítele žen, ale i pokroku a feminismu. Nicméně dodejme, že tyto odsudky, zdůrazňované právě v souvislosti s dílem Bláznova obhajoba a úzce souvisejícími Manželskými historiemi více plynou z nepochopení nejen Strindberga ale i samotných principů uměleckého směru symbolismu jako takového, kde jsou symboly ať již v ženě tak v lásce vyhnány do nejzazšího extrému, jež přirozeně kontrastuje se svou naturalistickou složkou tak, že při povrchní či dokonce zaujaté interpretaci není těžké Strindbergovi podsunout ty nejtmářštější předsudky.
August Strindberg: Manželské historie

August Strindberg: Manželské historie

Jen naprostým nepochopením lze omluvit úvodník z Manželský historií Augusta Strindberga z nakladatelství Levné knihy: „Plodem jeho stihomamu vůči ženám a komplexu méněcennosti jsou povídky Manželské historie ostře a žlučovitě zaměřené proti institutu manželství a feminismu.“, protože ve skutečnosti jsou o všem jiném než o útocích, ať již na posvátný svazek manželský či na manželčiny snahy o svou emancipaci - Strindbergovy schopnosti i literární talent totiž sahají mnohem dále a Manželské historie, byť v nich převládá pejorativní nádech, se jen nesou na feministické vlně, jež se i dnes nijak zvlášť neliší od podoby, kterou nabývala v 80. letech XIX. stol., kdy tato Strindbergova povídková sbírka vznikla, a více než za kritiku ji lze brát za ironii padající na všechny strany, ať ženy či muže, svobodné či vdané, tatíky či staré panny.
August Strindberg

August Strindberg

Próza

  1. Červený pokoj (Röda Rummet, 1879)
  2. Syn služky (1886)
  3. Lidé na Hemsö (Hemsöborna, 1887)
  4. Bláznova obhajoba (Le plaidoyer d´un fou, 1888)
  5. Čandala (Tschandala, 1889)